Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Инспектор сектор "Прием на студенти" в отдел "Образователни дейности"

   

Срок за кандидатстване: 25.10.2019 г.

 

Софийски Университет "Св. Климент Охридски" търси да назначи

Инспектор сектор "Прием на студенти" в отдел "Образователни дейности" в Ректорат


Изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше образование;
  • Западен/чужд език - добро владеене на английски език, ползването на друг чужд език е предимство;
  • Много добра компютърна грамотност - Word и Excel;
  • Минимален трудов стаж и професионален опит за заемане на длъжността - минимални изисквания (придобит административен опит в администрация на висше училище е предимство);
  • Комуникативни умения и работа в екип;
  • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, използвани в осъществяване на основната му дейност: ЗВО, Класификатор на областите на висше образование и професионални направления, постановления и решения на МС, свързани с висшето образование, ПУДСУ, ВПРЗ и др.;
  • Личностни изисквания: отговорност, инициативност, прецизност, дискретност, лоялност;

Условия на труд:

  • Трудов договор с основна работна заплата 800 лв.


Необходими документи:

  • Aвтобиография с актуална снимка, копия на диплома за висше образование, на документи за владеене на чужд език и на документи за трудов и професионален стаж.


На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД и подлежат на специален ред на съхранение и защита.

 

Срок за кандидатстване: 25.10.2019 г.

Документите се подават на e-mail: maria_kamenska@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.