Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / Инспектор Учебна дейност към Департамент за езиково обучение

   

Срок за кандидатстване: 30.11.2019 г.

Департаментът за езиково обучение към Софийски Университет “Св. Климент Охридски” търси да назначи:

Инспектор Учебна дейност

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Средно/висше образование;
2. Много добра компютърна грамотност - Word и Excel;
3. Много добра комуникативност и работа в екип;
4. Много добро владеене на английски език;

Условия на труд:
Срочен трудов договор с основна работна заплата 750 лв.

Необходими документи:
Автобиография с актуална снимка, копие от диплома за висше образование и сертификат за владеене на английски език, копия на документи за придобит професионален и трудов стаж.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.
На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Документите се подават на e-mail: maria_kamenska@admin.uni-sofia.bg или в Деловодството на Ректората, стая 114.

Срок за кандидатстване: 30.11.2019 г.