Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията

   

Ръководител: доц. д-р Ганка Чанева

тел. 02 8167 272
е-mail: chaneva@biofac.uni-sofia.bg

Целенасочената дейност по Физиология на растенията в Софийския университет започва през 1929 г. под ръководството на проф. Никола Арнаудов, в рамките на катедрата по Обща ботаника. Лекциите и практическите занятия по Физиология на растенията се утвърждават като самостоятелен основен курс през 1947 г. Проф. Н. Арнаудов привлича като асистент по Обща ботаника Кирил Попов, който специализира в Германия и защитава докторска дисертация по Физиология на растенията. Той е първият хабилитиран преподавател по Физиология на растенията у нас. През периода 1947 – 1965 г. се утвърждават новите учебни планове, в които е обособена специализацията по Физиология и биохимия на растенията. През 1963 г. в катедрата има над 20 души преподаватели, въведена е и лятната учебна практика по Физиология на растенията. През 1956 г., вече като професор, К. Попов написва първия у нас учебник по Физиология на растенията, а след това се издава и първото практическо ръководство по Физиология на растенията. Със своята организационна и научно-преподавателска дейност проф. К. Попов е оставил трайни следи като един от първите създатели на съвременната Физиология на растенията у нас.

 

Развитието на катедрата по Физиология на растенията се отразява и на нейната научно-изследователска работа, която се развива в няколко направления. В катедрата се провеждат едни от първите в България изследвания на растежни регулатори и използването им в практиката (К. Попов, Г. Георгиев), проучени са физиолого-биохимичните особености на растенията във връзка с тяхната устойчивост към неблагоприятни условия (К. Попов, Ц. Македонска, С. Тодоров), изследвани са хлорофил-белтъчният комплекс и неговата роля в продуктивността на фотосинтезата (К. Попов и др.). В хода на това развитие се изменят и наименованията на катедрата – катедра по Анатомия, органография и физиология на растенията (1947 г.), катедра по Анатомия, физиология и биохимия на растенията (1959 г.), катедра по Анатомия и физиология на растенията (1965 г.) и катедра по Физиология на растенията (1973 г.).

Ръководители на катедрата последователно са били: проф. Кирил Попов (1954-1958), проф. д-р Георги Георгиев (1958-1984), проф. д-р Георги Кименов (1984-1994), доц. д-р Александра Узунова (1994-2000), доц. д-р Георги Андреев (2000-2008), проф. д-р Венета Капчина-Тотева (2008 – 2016), доц. д-р Ганка Чанева (2016 – до сега).

00

Гледка от катедрата към дъга над вътрешния двор на факултета