Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / ПАРТНЬОРИ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

   

Партньори и кариерно развитие

Катедрата работи в сътрудничество с партньори от различни институции в страната и чужбина. Студентите имат възможност за изработване на дипломни работи съвместно с тези партньори, както и за професионална реализация (докторантура, академична длъжност).

 

Селскостопанска академия - АгроБиоИнститут

Българска академия на науките

Department of Genetics, Institute of Biology and Ecology, Košice, Slovakia

Department of Plant Biology, University of Szeged, Hungary

Department of Plant System Biology, VIB, University of Gent, Belgium

Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Spain

Faculty of Agriculture, Goce Delcev University, Stip, Macedonia

Faculty of Science, University of Gent, Belgium

Faculty of Science, University of Antwerp, Belgium

Université Joseph Fourier, Grenoble, France

Department of Soil Microbiology and Symbiotic Systems Estación Experimental del Zaidín, Granada, Spain

Department of Plant Nutrition and Crop Physiology, Georg-August University, Göttingen, Germany

Department of Ecology, University of Prešov, Prešov, Slovakia

 

Партньори от бизнеса

  • Кирил Сапунов, фирма METAGAL OOD, София
  • Тракия Синерджи АД, София

Студентите могат да се реализират професионално, като експерти, консултанти, преподаватели или специалисти във:

  • Фирми и организации, които имат отношение към експлоатацията на растителни ресурси, екофизиологията и др.;
  • Компании за клинични изследвания и експертизи;
  • Биотехнологични, фармацевтични и козметични компании;
  • Държавни институции
  • Научно-изследователски институти, висши учебни заведения
  • Oбучение за придобиване на научно-образователна степен “доктор” по специалностите в Биологическия факултет или в други академични структури в България и в чужбина.