Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / ЧУЖДЕСТРАННИ ГОСТИ НА КАТЕДРАТА

   

* 2012 г. – студенти по програма Еразъм (Институт по биология и екология в Кошице, Словакия)

3-a
3-b

 

* 2016 г. – Проф. Sabah lamlom (University of Omar Al-Mukhtar, Al Bayḑā’, Либия)

4-a
4-b

 

 

* 2017 г. – Емилия Арсов по програма Еразъм (Агрономически факултет на Университет „Гоце Делчев“ в Щип, Северна Македония)

5-a
5-b

 

* 2019 г. - Проф. Gerd-Joachim Krauss (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Institut für Biochemie und Biotechnologie Pflanzenbiochemie, Германия)

6-a