Начало / Новини / Новини и събития

   
Проф. дин Иван Първев от Историческия факултет беше удостоен със званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац, Австрия)

На 27 октомври 2021 г. проф. дин Иван Първев от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац).

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че внезапно почина доц. д-р Поля Иванова Иванова, дългогодишен и обичан преподавател, изявен журналист и учен във Факултета по журналистика и масова комуникация на Алма матер.

Проф. дн Лаура Димитрова участва в международната изложба „Общност III“ (Community III)

Творбата „Стар-нов дом“ (Old-New Home) на проф. дн Лаура Димитрова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата участва в международната виртуална изложба „Общност III“ (Community III).

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 4 ноември 2021 г. на 77-годишна възраст почина проф. д.ф.н. Любен Кирилов Сивилов, известен български философ, уважаван преподавател за поколения студенти по философия във Философския факултет.

Проф. Младен Савов и проф. Стойчо Язаджиев са избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

За първи път Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст. Сред тях, в отделението по природоматематически науки, са проф. дн Младен Савов от Факултета по математика и информатика и проф. дфн Стойчо Язаджиев от Физическия факултет на Софийския университет.

Проф. дюн Иван Русчев и проф. дюн Атанас Семов бяха избрани за член-кореспонденти на Българската академия на науките

Събранието на академиците избра нови член-кореспонденти в областите „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“ и „Аграрни и лесовъдни науки“. Сред тях в отделение „Обществени науки“ са проф. Иван Русчев и проф. Атанас Семов от Юридическия факултет на Софийския университет.

Проф. д-р Ива Николова-Новакова бе удостоенa с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се състоя в Аулата в Ректората, проф. д-р Ива Николова-Новакова, професор І-ва степен на Университета Гренобъл Алпи – Франция, бе удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по класически и нови филологии и е по повод ярките й постижения във френското и съпоставително езикознание, както и за приноса й за развитието на научното и образователно сътрудничество между Университета Гренобъл Алпи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Представяне на резултатите по проект AI-Trans

На 25 и 27 октомври 2021 г. в Университетската ботаническа градина към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведоха две събития на тема: „Обществени предизвикателства при защита на личните данни в използването на технологии, базирани на изкуствения интелект“.

Изложба „Пипи Дългото чорапче“

От 1 до 8 ноември 2021 г. в Централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гостува изложба, посветена на шведската писателка Астрид Линдгрен и нейната героиня Пипи Дългото чорапче. Изложбата се организира от посолството на Кралство Швеция в България в партньорство със специалност „Скандинавистика“ към Факултета по класически и нови филологии.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 1 ноември 2021 г. на 58-годишна възраст внезапно почина Валери Йорданов Колев, дългогодишен библиотекар във филиална библиотека Изтокознание на Центъра по източни езици и култури (Факултет по класически и нови филологии) и старши преподавател по иврит в специалност „Хебраистика“ (Исторически Факултет).

Софийският университет отбеляза Деня на народните будители

С поднасяне на цветя пред паметниците на братята Евлогий и Христо Георгиеви и венец пред паметника на патрона на Алма матер св. Климент Охридски ректорското ръководство, председателят на Общото събрание и членове на Академичния съвет на Софийския университет отбелязаха Деня на народните будители.

Награда за доц. д-р Снежина Бисерова от национална изложба

Доц. д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата получи първа награда в раздел „Графика“ от националната изложба за изобразително изкуство в гр. Сливен. Изложбата се провежда ежегодно и е посветена на празника на град Сливен – Димитровден, 26 октомври. Представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми.

Проф. дфн. Александър Драйшу е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките

Събранието на академиците избра нови член-кореспонденти в областите „Физически науки“, „Химически науки“ и „Науки за земята“. Сред тях в отделение по природоматематически науки, направление “Физически науки“ е проф. дфн Александър Драйшу от Физическия факултет на Софийския университет.

Доц. Иван Бъчваров с Отличие за духовност, хуманизъм и патриотизъм „Йеродякон Игнатий – Васил Левски”

В навечерието на празника на Народните будители на тържествена церемония читалището в град Карлово удостои доц. Иван Бъчваров от Физическия факултет на Софийския университет с Отличие за духовност, хуманизъм и патриотизъм „Йеродякон Игнатий – Васил Левски”.

Откриващо събитие на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

На 28 октомври се състоя откриващото събитие на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. То се проведе онлайн в Google Meet.

Публична дискусия на тема: „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“

На 27 октомври 2021 г. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет се проведе публична дискусия по темата „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“. Събитието е част от научната задача „Професионално развитие в областта на културното наследство“, изпълнявана от екип, ръководен от проф. д.н. Иван Кабаков и финансирана по национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита двудневната Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“, която се проведе чрез платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.

Проф. Николай Витанов, проф. Николай Денков и проф. Румен Панков бяха избрани за академици на Българската академия на науките

Събранието на академиците на Българската академия на науките избра четирима нови академици в областта на природоматематическите науки. Сред тях са проф. Николай Витанов от Физическия факултет, проф. Николай Денков от Факултета по химия и фармация и проф. Румен Панков от Биологическия факултет на Софийския университет.

Софийският университет и Българската банка за развитие стартират „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“

Центърът за образователни услуги на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Българската банка за развитие стартират съвместна инициатива под наслов „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“. Целта е да се даде шанс за по-добро кариерно ориентиране за българските студенти по темите за устойчивото развитие и финансите. Обучението ще се проведе онлайн от 21 до 24 февруари 2022 г.

Проф. дн Лаура Димитрова участва в международна изложба на екологична тема в Берлин

Проф. дн Лаура Димитрова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата участва в изложбата “Еndless Summer” в “Gallery for Sustainable Art in Berlin” (Галерия за устойчиво изкуство в Берлин), Германия. Изложбата се осъществява по кураторски проект на Том Албрехт от немската артистична група GROUP GLOBAL 3000, а представените в нея автори са избрани след конкурс.

XV научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“

Започна Петнадесетата международна научна конференция „Драгоманови студии“ на тема: „Украинистиката в България и по света“, която се организира Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии. Конференцията се провежда онлайн в платформата ZOOM.

Катедра „Испанистика и португалистика“ отбеляза 60-годишнината от своето основаване

Катедра „Испанистика и португалистика“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза 60-годишнината от своето създаване с двудневен форум. Тържественото откриване се състоя онлайн в платформата ZOOM. То бе излъчено и във фейсбук страницата на магистърска програма „Приложна лингвистика“

Роксана Митова от специалност "Изобразително изкуство" с награда от Фестивала на изкуствата на Югозападния университет "Неофит Рилски"

Студентката от трети курс на специалност "Изобразително изкуство" Роксана Митова получи трета награда от Националната студентска изложба конкурс на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Виртуална изложба „Ориентири“ на гл. ас. д-р Явор Грънчаров

На уеб сайта на Факултета по науки за образованието и изкуствата е открита изложбата „Ориентири“ на гл. ас. д-р Явор Грънчаров, преподавател в Катедра „Визуални изкуства“ към факултета. Изложбата включва серия от шест дигитални творби.

Лекция на д-р Кристофър Неринг на тема: „Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати взаимоотношения“

Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Медийната програма на Фондацията „Конрад Аденауер“ организираха открита встъпителна лекция на д-р Кристофър Неринг на тема: „Медиите и тайните служби. Основни линии на едни напрегнати взаимоотношения“.

Проф. д-р Бисера Вълева взе участие в традиционния пленер „Св. Лука“ в Кюстендил

Проф. д-р Бисера Вълева взе участие в традиционния пленер „Св. Лука“ в Кюстендил от 11 до 18 октомври 2021 г. Участието й в пленера бе подкрепено от проекта „АRTел“ на Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата. Работите, създадени по време на пленера, попълват фонда на Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“.

Международна научна конференция „Кризи и култури: културните изследвания пред предизвикателствата на променящия се свят“

Софийският университет е домакин на двудневна международна научна конференция „Кризи и култури: културните изследвания пред предизвикателствата на променящия се свят“. Конференцията, която е част от 25-то издание на форума „Софийски диалози“, се организира от Катедра „История и теория на културата“ към Философския факултет на Софийския университет в чест на 30-годишнината от създаването на специалността и 40-годишнината от основаването на Центъра по културология. Съорганизатор е и Фондация „Дом на науките за човека и обществото“, София.

Австрийската библиотека в София отбеляза своята 30-годишнина

През 2021 г. се навършват 30 години от създаването на Австрийската библиотека „Д-р Волфганг Краус“ в София, ръководена от Катедра „Германистика и скандинавистика“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. В мрежата от Австрийски библиотеки, които са междувременно над 60 в 28 страни, библиотеката в София е сред най-рано създадените.

Специалност „Италианска филология“ отбеляза 700-годишнината от кончината на Данте Алигиери

Специалност „Италианска филология“ към Факултета по класически и нови филологии отбеляза 700 години от смъртта на Данте Алигиери в рамките на XXI Седмица на италианския език по света със своя проект „Да опознаем Данте“. Проектът е дело на студентите от лекционните курсове „Средновековна италианска литература“, „Историческа граматика“, „История на италианския език“ и „Превод“ през летния семестър на академичната 2020/2021 г.

Статии на проф. Георги Вайсилов изясняват ключови въпроси за свойствата на индустриалните катализатори

В края на миналата седмица бяха публикувани три статии на проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация в съавторство с проф. Християн Александров (от неговата група по квантовохимични изследвания на материали) и с колеги от Франция и от САЩ, които изясняват протичането на уникален каталитичен процес и свойствата на дефекти в зеолити. И трите статии са публикувани в авторитетни международни списания, Nature Communications (ИФ 14.9), Angewandte Chemie Int. Ed. (ИФ 15.3), и Journal of Materials Chemistry A (ИФ 12.7).

Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет проведе конкурс за детска рисунка "Аз познавам Азербайджан"

На 18 октомври 2021 г. се отбелязва 30-годишнината от възстановяването на независимостта на Азербайджан. По този повод Центърът за азербайджански език и култура организира конкурс за детска рисунка "Аз познавам Азербайджан" за деца от 6 до 18 години, който приключи на 15 октомври 2021 г.

Продължава подаването на договори за участие в проект “Студентски практики - Фаза 2”

Продължителността на стажа е 240 астрономически часа, а след приключването му студентите получават стипендия и удостоверение за успешно проведена практика. По време на своето практическо обучение студентите са наставлявани от академичен наставник, който е техен преподавател и е посочен от тях, а също и от ментор, който е назначен от обучаващата организация на студента.

Изложба в Университетската библиотека, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология

Във фоайето на Университетската библиотека е представена изложбата Scripta manent, посветена на 100-годишнината на Катедрата по класическа филология. Експозицията е част от събитията, с които Катедрата отбелязва юбилея.

Проф. дмн Николай Янев бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се състоя в Аулата в Ректората, проф. дмн Николай Янев бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по математика и информатика и е по повод забележителния принос на проф. Янев за развитието на факултета, в частност на Катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, за приноса му за развитието на Софийския университет и за изключително високите му научни постижения.

Приключи тринадесетото издание на Международния фестивал „Алтер Его“ 2021

С думите “Един театър е по-голям от един фестивал” режисьорът Николай Георгиев закри тринадесетото издание на Международния фестивал Алтер Его 2021. Събитието се проведе със съдействието на Министерство на културата, Студентския съвет към Софийския университет и Посолството на Кралство Испания у нас.

Абсолвентите от випуск 2019 и випуск 2020 на магистърската програма „Право на ЕС“ получиха дипломите си за завършено висше образование

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата на Софийския университет, 62 абсолвенти от магистърската програма „Право на ЕС“ към Юридическия факултет от випуск 2019 и випуск 2020 г. получиха дипломите си за завършено висше образование. Девет от тях са отличници.

Ас. д-р Цвета Петрова от Катедра „Визуални изкуства“ с награда от Националната изложба „Тенец“

На 4 октомври 2021 г. в Монтана беше открито тазгодишното издание на биеналето „Тенец“. В него взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата – проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Стефан Алтъков, гл. ас. д-р Красимира Дренска, ас. д-р Цвета Петрова, ас. д-р Николета Иванова-Стоимирова, докторант Виолета Апостолова, както и студентът Радостин Иванов от специалност „Изобразително изкуство“.

AACSB одобри членството на Стопанския факултет в AACSB International

Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кандидатства и бе приет за член на най -голямата световна мрежа на бизнес университети – AACSB International . Членството в AACSB започва от октомври 2021 г. и е първата стъпка към кандидатстване за акредитация от страна на мрежата.

За първи път компютърните науки в Софийския университет се изкачват на водещо място в престижна международна рейтингова система

В оповестената класация по области на Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема 601-800 място в Компютърните науки и 1001+ място в Инженерните науки.

Онлайн международна конференция за актуалните иновации в дигиталната епиграфика

Събитието бе организирано съвместно от Софийския университет и Кьолнския университет и привлече голям интерес. В продължение на 4 дни млади изследователи, докторанти и студенти от 6 държави се обучаваха и работиха по конкретни казуси за електронно кодиране на антични надписи и други първични документални текстове в TEI XML за целите на онлайн публикуване и обмен на данни.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 октомври 2021 г. почина доц. д-р Йордан Велинов Йорданов – дългогодишен преподавател и изследовател във Факултета по математика и информатика на Алма матер.

Опелото ще се състои на 7.10.2021 г. от 12.30 ч. в църквата „Св. Седмочисленици“ в София.

Специалност „Културология“ отбеляза своята 30-годишнина

Специалност „Културология“ към Философския факултет на Софийския университет отбеляза своята 30-годишнина и 40 години от основаването на Центъра по културознание. Тържеството се проведе в Аулата в рамките на откриването на учебната година на специалността.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 2 октомври 2021 г. на 83-годишна възраст почина проф. д-р Борис Парашкевов, изтъкнат германист, уважаван преподавател на поколения филолози, лингвист с международна известност, с голям принос за развитието на българската германистика, както и за създаването и развитието на скандинавистиката в България.

Опелото ще се състои на 5.10.2021 г. от 12.30 ч. в църквата "Света София".

Джон Бризби бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

В рамките на тържественото откриване на новата академична година на специалност „Публична администрация“ на Философския факултет на Алма матер г-н Джон Бризби бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Той получи отличието за значими заслуги в развитието на Философския факултет и специалност „Публична администрация“.

Проф. д-р Волфганг Шмале бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, проф. д-р Волфганг Шмале бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Историческия факултет и е по повод неговото съдействие за академичния обмен на студенти и преподаватели и за активното му сътрудничество със Софийския университет.

Официално откриване на академичната 2021/2022 учебна година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В Университетската ботаническа градина – София официално бе открита академичната учебна година на най-старото висше училище в България. Празничният ден продължи с тържествено посрещане на първокурсниците във факултетите на Софийския университет.

Софийският университет и Столична община връчиха награди за научноизследователска дейност на преподаватели от Алма матер

На заседание на Академичния съвет бяха отличени носителите на Голяматата награда за научноизследователска дейност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г. в областта на социалните и хуманитарните науки и в областта на природо-математическите науки и на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2020 г.

Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и заповеди № № РД-01-743 от 31.08.2021 г. и РД-01-748 от 02.09.2021 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на СОVID-19 (коронавирус)

Заключението на Етичната комисия показва наличие на данни за плагиатство в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“

По повод многобройни журналистически запитвания отдел „Информация и връзки с обществеността“ на Софийския университет е упълномощен да съобщи следното:

Във връзка с постъпили сигнали Етичната комисия на Софийския университет извърши проверка по реда, предвиден във Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийския университет.

Престижна световна класация извежда на челни места Софийския университет по привлекателност на възпитаниците сред работодателите

В оповестената на 23 септември 2021 г. класация QS Graduate Employability Rankings за 2022 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 301-500 място.