Начало / Новини / Новини и събития

   
Софийският университет е на 855-то място в света според Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2017/2018 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ заема 855-то място в Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) за 2017/2018 г. Системата за класиране на URAP събира данни за 4000 висши училища в цял свят, оценява академичните постижения с основен фокус върху научната дейност на университетите и класира най-добрите 2500 висши училища в света. Това прави класацията URAP една от най-всеобхватните университетски рейтингови системи, представящи най-добрите 10 % от световните университети.

С изпити по биология и география продължава първата кандидатстудентска сесия за учебната 2018/2019 година

В 9.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет Калина Генова от Бургас изтегли темата, по която ще пишат 626 кандидати, подали заявление за явяване на изпита по биология: „ДНК – носител на наследствеността: структура, функции и биосинтеза“. Иван Йовков от Смолян изтегли вариант № 1 на тестa. Председател на изпитната комисия е доц. Петя Христова от Биологическия факултет.

Завърши випуск 2017 г. на специалност „Международни отношения“

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 82 бакалаври и магистри от специалност „Международни отношения“ на Юридическия факултет получиха своите дипломи за завършено висше образование. 29 от тях са с отличен успех.

Дипломира се випуск 2017 на Факултета по химия и фармация

На тържествена церемония в Аулата в Ректората на Софийския университет 25 бакалаври и 35 магистри от випуск 2017 г. на Факултета по химия и фармация получиха дипломите си за завършено висше образование. Днес се дипломира и първият випуск от специалност „Фармация“. Всички 28 абсолвенти магистър-фармацевти от първия випуск заедно с дипломите си получиха и специален паметен знак от Факултета, както и грамота от Регионалната фармацевтична колегия – София.

Изложба, посветена на 150 години от рождението на акад. Анастас Иширков

Алма матер отбеляза юбилейна година за българската география с документална изложба, посветена на 150-та годишнина от рождението на акад. Анастас Иширков – основоположник на географската наука в България.

Софийският университет е водещ партньор в Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Целта на проекта е да се създаде ефективно функционираща инфраструктура в областта на контрола, пречистването и управлението на води; обработката, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на твърди отпадъци; реализация на енергийно и ресурсно ефективна икономика чрез получаване на възобновяеми и алтернативни източници на енергия, материали и ресурси; стимулиране на иновациите в технологиите за устойчива околна среда и кръгова икономика, както и развитие и реализация на предприемачеството на младите специалисти в тези направления.

Юбилейна научна сесия в чест на 150-та годишнина от рождението на акад. Анастас Иширков

През 2018 година българската географска общност отбелязва три значими юбилея. Преди 100 години на 9 ноември е основано Българското географско дружество; на 5 април се навършват 150 години от рождението на основоположника на географската наука у нас акад. Анастас Иширков; а преди 120 години – на 19 март 1898 год. – Анастас Иширков изнася първата лекция по география в Софийския университет, с което се полага началото на университетската география в страната ни.

В Алма матер се проведе научна конференция, посветена на съвременните методи и методики за научни изследвания

Конференцията „Съвременни методи и методики за научни изследвания“ се реализира в рамките на проекта „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“, ръководен от гл. ас. д-р Пенка Христова и подкрепен от Фонд „Научни изследвания” (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г).

Седем нови преподаватели започват работа в Софийския университет

Ректорът на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков се срещна с най-новите си колеги и им връчи трудовите договори.

Тържествено връчване на дипломите на студентите, завършили „Авторски театър“

На официална церемония в Театър-лаборатория „Алма Алтер“ бяха връчени дипломите на завършилите двугодишната професионална квалификация „Авторски театър“ през 2017 г.

С изпити по история на България и журналистика (писмен) продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в 65-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Милен Къчев от гр. София изтегли вариант № 2 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България:

В Алма матер бе отбелязана 120-годишнината от създаването на Българското физико-математическо дружество

В Деня на физиката в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя тържествено честване, посветено на 120-ата годишнина от създаването на Българското физико-математическо дружество – предшественик на Съюза на физиците и на Съюза на математиците в България. Тържеството бе организирано от Съюза на физиците в България.

Биологическият факултет и „Софийска вода“ АД отбелязаха Световния ден на водата с ученици в „Музейко“

По случай Световния ден на водата екипът на Катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологическия факултет на Алма матер и „Софийска вода“ АД организираха научно-образователна инициатива с презентации, филми, игри и награди.

Завърши випуск 2017 на Факултета по славянски филологии

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 144 бакалаври и магистри от Факултета по славянски филологии получиха своите дипломи за завършено висше образование. 54 са абсолвентите с отличен успех, от тях 9 са пълни отличници.

Работилница за великденски яйца в Алма матер

В Софийския университет се проведе ежегодната работилница за боядисване на великденски яйца, организирана от студентите от катедра „Етнология“ на Историческия факултет и Академичното етноложко сдружение към Алма матер.

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

В проекта Софийският университет си партнира с Техническия университет – София, Русенския университет „Ангел Кънчев”, Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

„Разни клубове, разни интереси“ - първо изложение на студентските клубове в Софийския университет

В Централното фоайе в Ректората на Софийския университет се провежда първото изложение на студентските клубове, действащи на територията на Университета. Събитието е организирано от Студентския съвет на Алма матер. Под мотото „Разни клубове, разни интереси“ в рамките на два дни на 26 и 27 март 2018 г. над 30 различни клуба представят дейността си пред своите колегите от всички факултети.

Премиера на книгата „Гравитационни лещи“

Във Физическия факултет на Софийския университет се състоя премиерата на книгата „Гравитационни лещи“ на гл. ас. д-р Галин Гюлчев и проф. дфзн Стойчо Язаджиев. Изданието бе представено от доц. д-р Иван Стефанов от катедра „Приложна физика“.

Студенти от Алма матер участваха в Националния финал на Европейския студентски проект FORCE

На 22 март 2018 г. в София беше проведен Националният финал на Европейския студентски проект FORCE. Международният конкурс FORCE е годишно състезание с научно-изследователска цел за контактни лещи, организирано от световния лидер в производството на контактни лещи CooperVision.

Мемориално дърво беше засадено в Националната ботаническа градина за дървесни видове във Вашингтон

Церемония за засаждане на мемориално дърво по повод на 75-ата годишнина от спасяването на българските евреи се състоя в Националната ботаническа градина за дървесни видове (US National Arboretum) във Вашингтон.

Дъбовите семена бяха предоставени от Университетските ботанически градини на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Шести конкурс за Голямата награда за научна и изследователска дейност "Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Конкурсът за Голямата награда за научна и изследователска дейност “Софийски университет "Св. Климент Охридски” ще се проведе за шести път. Наградата е учредена с решение на Академичния съвет от 24 септември 2008 г., протокол №14 и има за цел да материализира и потвърди признанието от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски” към видни български учени, допринесли за увеличаване престижа на науката и за издигане нивото на научните изследвания в България. Наградата е признание и за международния престиж на българската наука, за приложимостта на резултатите от научното изследване и популяризацията на науката и нейните достижения.

С изпити по математика II и по химия продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 ч. в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Любомир Ценков от София изтегли тема № 1, по която ще работят 1 133 кандидати, подали заявления за явяване на изпита.

Проф. Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“

В Аулата се проведе тържествена церемония, на която председателят на Съда на Европейския съюз проф. д-р Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването на световно признатия юрист в областта на европейското право и сравнителното конституционно право с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Юридическия факултет.

Завърши випуск 2017 на международната магистърска програма „Право на ЕС“

В Аулата на Алма матер 38 абсолвенти от випуск 2017 г. на международната програма „Право на ЕС“ получиха своите дипломи. Събитието бе предшествано от церемонията по удостояване с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на проф. д-р Кун Ленартс.

Публична дискусия „Бъдещето на труда – WORK 4.0“

В 292-ра аудитория в Ректората се проведе публична дискусия „Бъдещето на труда – WORK 4.0“. В събитието, организирано от КНСБ и Софийския университет, взеха участие президентът на КНСБ Пламен Димитров, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и ректорът на Алма Матер проф. Анастас Герджиков. На експертно ниво КНСБ бе представен и от доц. Лиляна Вълчева от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ и Любослав Костов, икономически анализатор към синдикалния Институт за изследвания. Сред присъстващите бяха университетски и училищни преподаватели, студенти и журналисти.

Завърши випуск 2017 на Биологическия факултет

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 251 бакалаври и магистри, възпитаници на Биологическия факултет на Алма матер, получиха дипломите си за висше образование. 27 от тях завършват с отличен успех.

Проф. Франк Оберклайд изнесе лекция за значението на ранното детско развитие

В препълнената Аула на Софийския университет проф. Франк Оберклайд изнесе лекция на тема: „Ранното детство – от раждането до постъпването в училище, в контекста на човешкото развитие: научни доказателства, значение и възможности“. Събитието бе организирано от Представителството на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България и Алма матер. Проф. Франк Оберклайд е изследовател и педиатър, директор на Центъра за общностна грижа за детско здраве към Кралската детска болница в Мелбърн, Австралия.

"Фотоувеличение" – изложба на Иван Захариев

В Галерия „Алма Матер“ в Ректората на Софийския университет бе открита изложба с архивни фотографии от Голямото поетическо четене, състояло се на 5 декември 1989 г. в 65-та аудитория. Експозицията е организирана от Културния център на Софийския университет и може да бъде разгледана до 4 април 2018 г.

Премиера на книгата „Всичко да става за поука“

В Софийския университет се състоя премиерата на книгата „Всичко да става за поука“ на проф. Тодор Шопов и доц. Екатерина Софрониева. Изданието беше представено от директора на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ проф. Валери Стефанов и от проф. Димитър Веселинов, ръководител на Катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" във Факултета по класически и нови филологии.

Ден на социалния работник в Алма матер

По случай Световния ден на социалния работник в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе традиционна среща на академичната общност с успешно реализирали се в практиката възпитаници на специалност „Социални дейности“. Събитието бе на тема „Пътища на професионализма в социалната работа“.

Официално откриване на реновираната Библиотека за френскоезична литература в Алма матер

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита реновираната Библиотека за френскоезична литература. Библиотеката съществува в рамките на Алма матер от 1963 г., а след продължил две години ремонт, вече е обединена с фонда на библиотеката към Центъра за академично качество.

Програма на София Филм Фест 2018 в Софийския университет

Международният филмов фестивал София Филм Фест и тази година ще гостува в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, подбирайки десет от най-добрите заглавия от фестивалната си програма, които ще бъдат представени в театралната зала на Университета в периода 20 – 29 март 2018 год. Прожекциите се провеждат със съдействието на университетския Културен център.

Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г. започна с изпити по български език и литература и физика

В 9.00 часа в зала 242 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по български език и литература. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване, са 1548. Председател на изпитната комисия е проф. Милена Кирова.

Софийският университет и Кипърският университет подновиха Споразумението за сътрудничество между двете академични институции

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и проф. Константинос Христофидес, ректор на Кипърския университет, подписаха Споразумение за сътрудничество между двете академични институции в посока подобряването на нивото на висшето образование и научните изследвания посредством динамичен междууниверситетски диалог.

Кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“

В Конферентната зала в Ректората се проведе кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“. Събитието е по проект „Проектиране и разработване на прототип на информационна система „Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (2017; договор № ДН 15/1 от 11.12.2017 г.).

Фотоизложба "Хората до животните в Софийския зоопарк"

В Биологическия факултет беше официално открита фотоизложбата "Хората до животните в Софийския зоопарк", гостуваща по покана на студентски клуб „Скорец“ към Факултета. В емоционалните снимки на фотографа Марсел Фенс зрителите имат възможност да усетят истинската връзка между животните от градината и техните гледачи, много от които са възпитаници на Биологическия факултет на Софийския университет.

В Софийския университет бе отбелязана 90-годишнината от рождението на Исак Паси

Почетната годишнина на големия български учен бе отбелязана с Четвърта годишна конференция Aisthetikos, организирана от Българското философско общество. В Централното фоайе в Ректората бе открита и изложбатаЕдин живот с книгите“. Експозицията може да бъде разгледана до 18 март 2018 г.

Сборник в чест на проф. Анисава Милтенова бе удостоен с наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г.

Асоциацията за българистични изследвания в Америка (BSA) присъди наградата „Джон Д. Бел“ за 2017 г. на сборника Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови изследвания, интерпретации и подходи в медиевистиката (София, 2016). Две от съставителките на отличения сборник са проф. Мария Йовчева и проф. Маргарет Димитрова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Започна изпълнението на проект „Наследство БГ“

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Международна научна конференция „Литература и техника”

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет започна международната научна конференция „Литература и техника”. Тридневният научен форум се провежда в рамките на проекта за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на Модерността в българската литература“ към Фонд „Научни изследвания“.

Софийският университет е партньор по проект AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters

По Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” Биологическият факултет към Софийския университет, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, спечели и започна работа по изпълнението на проект: “AgroLabs-AgroFood Innovation Clusters”, акроним на проекта: „AgroLabs“. Проектът е на обща стойност 956 303,00 евро, от които 85% е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% е национално съфинансиране. Ръководител на проекта от страна на Университета е доц. д-р Валентин Богоев.

Дни на Константинос Кавафис в София

В Софийския университет се проведе кръгла маса с дискусия на тема: „Международният отзвук от творчеството на Кавафис: една гръцко-българска среща“, организирана от специалност „Новогръцка филология“ и Сдружение „Аристотел – културен мост", в сътрудничество с Гръцката фондация за култура и под егидата на посланика на Република Гърция в България. Научният форум се проведе в рамките на Дните на Кавафис в София.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Катарският университет подписаха Меморандум за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и президентът на Катарския университет д-р Хасан Рашед Ал-Дерхам подписаха Меморандум за сътрудничество с цел установяване на ефективни академични отношения и културни връзки.

Награждаване на победителите в конкурсите на Университетската библиотека и фейсбук страницата „Класически ЦУБър”

Във фоайето на Централната университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ бяха обявени победителите във фотоконкурса за авторски фотографии на тема "Сесия в Университетската библиотека" и победителите в играта „ЦУБ Куиз“. На специалната церемония бе отличен и носителят на приза „Класически ЦУБър”.

Със средства от „Билла България“ бяха обновени пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално бяха открити пет учебни лаборатории, обновени напълно със средства, предоставени от „Билла България“ ЕООД.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 март 2018 г. ни напусна доц. д-р Елка Дроснева, дългогодишен преподавател в Историческия факултет на Алма матер.

В Софийския университет започна международна научна конференция „Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)“

В Аулата бе открита международна научна конференция на тема: „Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)“, организирана от Историческия факултет на Софийския университет. Събитието е част от програмата за честванията във връзка със 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877-1878) и възстановяването на българската държавност и е финансирано от Университетския комплекс по хуманитаристика "Алма матер".

800 студенти повече ще получават стипендии през летния семестър на учебната 2017/2018 година

По предложение на Студентския съвет, съгласувано с Комисията по стипендиите, Ректорът на Софийския университет утвърди броя и размерите на стипендиите по успех за летния семестър на учебната 2017/2018 година. Стипендии по успех ще се изплащат на 3 000 студенти, с 800 студенти повече от зимния семестър на учебната година. Размерите им са запазени спрямо тези през зимния семестър.

Представители на Софийския университет бяха отличени за изключителен принос в изследвания, провеждани в ЦЕРН

Колаборацията CMS връчи годишните си награди за изключителен принос на млади учени в реализацията на програмата и за изследвания през 2017 година. Сред наградените са двама представители на Софийския университет - Тодор Иванов и Петър Црънчев.

Представяне на монографията „Игра в обучении русскому языку как иностранному. Исследование игры как образовательного феномена“

На 27.02. 2018 г. в библиотеката на Руския културно-информационен център в София беше представена новата книга на доц. д-р Илка Бирова, преподавател в Катедрата по руски език на Факултета по славянски филологии в Софийския университет, „Игра в обучении русскому языку как иностранному. Исследование игры как образовательного феномена“.