Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Убеждаване и социално влияние), обявен от СУ “Св. Климент Охридски” в Държавен вестник, бр. 103 от 10.12.2021 г.

   

Кандидати:

гл. ас. д-р Калин Цветанов Калинов

д-р Пламен Атанасов Атанасов

 

Резюме на научните трудове

Рецензии

  • проф. дфн Милко Петров BG / EN
  • проф. д-р Росен Стоянов BG / EN

Становища

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. д-р Николай Михайлов BG / EN
  • проф. д.н. Добринка Пейчева BG / EN
  • доц. д-р Александър Христов BG / EN
  • доц. д-р Евелина Христова BG / EN