Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

 

35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
11.05.2021

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Покана

З А П О В Е Д
№ 07/02.12.2021 г.

Във връзка с провеждането на Общо събрание на Факултета по педагогика и
съгласно решение на Деканското ръководство от 30.11.2021 г. /Протокол № 12/

О П Р Е Д Е Л Я М:
7 декември /вторник/ 2021 г. след 13.00 ч.
за неучебен за студентите - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър"

Декан на факултета: проф. д-р Л. Стракова

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – февруари 2022 г.

виж тук

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФП

 

На основание т. 6 от заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за актуалните противоепидемични мерки се преустановява присъственият учебен процес от 21.10.2021 г. до промяна на обстановката в страната и следващо нареждане.

 

Обучението да се провежда в електронна среда, през платформата Мудъл или друга, посочена от преподавателя, като се спазва предварително изготвеният график на занятията.

Декан на факултета: проф. д-р Л. Стракова

ГРАФИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ФП

виж тук

 

2020

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - видео

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

УСПЕХИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - виж тук

 

АКТУАЛНО - виж тук

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2021/2022

11.05.2015