Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ "БАКАЛАВЪР"

На основание:

  • Решение № 826 на МС от 25.11.2021 г. за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 март 2022 г. и
  • усложняващата се епидемична обстановка в страната и в София

Деканският съвет от 11.01.2022 г.
РЕШИ:

  • учебният процес в задочна форма на обучение през летния семестър на учебната 2021-2022 г. да се проведе в електронна среда при спазване на обявения график на занятията;
  • настоящата изпитна сесия за студентите в задочна и редовна форма на обучение да се реализира в електронна среда през платформата Мудъл или в средата, в която до сега са се провеждали занятията.

ЗАНЯТИЯ на студентите ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - виж тук

 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ И ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - виж тук

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПРЕЗ EPAY / EASYPAY - виж тук

 

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – февруари 2022 г.

виж тук

 

Регистрация на дипломанти за предстоящите защити на дипломни работи в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" през февруари.
Период на регистрация: 17 - 19 януари -

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=69202

ГРАФИК НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ФП

виж тук

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - свали видео

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

УСПЕХИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - виж тук

 

АКТУАЛНО - виж тук

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2021/2022

11.05.2015