Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2018/2019 година
          (брой)
шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика   2
2 1.2. Педагогика Логопедия    
3 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 2
4 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
5 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
6 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика /Теория на възпитанието/ 1
7 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика /дидактика/ 1
8 1.2. Педагогика Сравнително образование  
9 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика   2
10 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
11 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1
12 1.3. 1.3 Педагогика на обучението по … Методика на обучението изобразително изкуство 2 1

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане
през учебната 2018/2019 година
(на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование)
          (брой)
шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика с обучение на английски език 4
2 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика /Интеркултурно възпитание/ с обучение на английски език 6
3 1.2. Педагогика Медийна педагогика с обучение на английски език 4
5 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика с обучение на английски език 2
6 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство с обучение на английски език 1