Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г.

Кандидатстване: 9.02.2024 г. - 9.04.2024 г.

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2023-2024 г.

 

 

 

 

шифър

 

 

 

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

 

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
201 1.2. Педагогика Специална педагогика 1
202 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
203 1.2. Педагогика Гражданско образование 1
204 1.2. Педагогика Логопедия 6
205 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 4
206 1.2. Педагогика Медийна педагогика 5
207 1.2. Педагогика Начална училищна педагогика 1 1
208 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии 1
209 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
210 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 1
211 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по изобразително изкуство 2
212 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 1
ОБЩО 25 1

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане през учебната 2023/2024 г.
(на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование)

шифър професионално направление
докторска програма
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 5
2 1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 5
3 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 15
4 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 2