Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата

   

София 1574, ул. Шипченски проход 69 А

телефон: 02872 08 93
029706/ 201, 202, 203
факс: 02872 23 21
   
 

http://fnpp.uni-sofia.bg

ИНФОРМАЦИЯ за ОКС „МАГИСТЪР“

MASTER DEGREE PROGRAMS

Master Degree Program in Special Education

Educational sciences and intercultural education (English program)

 

Нови програми СДК