Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия

   

Ръководител на лабораторията

 

проф. д-р Анела Иванова

Тел.: +3592-8161520; Факс: +3592-9625438

E-mail: aivanova@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. д-р Галя Маджарова

gmadjarova@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Жасмина Петкова

fhjp@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Христо Рашеев

fhhr@chem.uni-sofia.bg

проф. д-р Аля Таджер

tadjer@chem.uni-sofia.bg

докторант Йоанна Стойчева

fhjs@chem.uni-sofia.bg

докторант Стоян Илиев

fhsi@chem.uni-sofia.bg

маг. Любен Бориславов

студент-магистър Илия Кичев

ikichev@uni-sofia.bg

студент-магистър Симона Джумайска

fhsd@chem.uni-sofia.bg

студент-магистър Чара Бориславова

fhcb@chem.uni-sofia.bg

студент-магистър Янислав Данчовски

студент-бакалавър Даниел Динев

 

проф. дхн Николай Тютюлков

 

Научно сътрудничество

 • Prof. Martin Baumgarten, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany
 • Prof. Jane Bogdanov, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
 • Prof. Driss Cherqaoui, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Morocco
 • Assis. Prof. Yu-ichiro Matsushita, University of Tokyo, Japan
 • доц. Живко Велков, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
 • акад. проф. Николай Денков, Катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ФХФ, СУ
 • доц. Юлиан Загранярски, Катедра Органична химия, ФХФ, СУ
 • доц. Станислав Станимиров, Катедра Органична химия, ФХФ, СУ
 • доц. Станимир Стоянов, Катедра Органична химия, ФХФ, СУ
 • проф. Радостина Стоянова, ИОНХ, БАН
 • проф. д-р Славка Чолакова, Катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ФХФ, СУ

 

Научни интереси

 • атомистични молекулно-динамични симулации на насочващи системи за доставка на лекарства с цел по-ефективна терапия при ракови заболявания;
 • моделиране на проводящи полимери: пространствена и електронна структура на олигомери с цел охарактеризиране на различните спинови състояния в зависимост от степента на окисление и протониране;
 • теоретично изучаване на реакциите на съвместна интеркалация на едно- и двувалентни алкални и алкалоземни йони като моделни системи в презареждащи се батерии;
 • дизайн на нови багрила за органични светодиоди;
 • моделиране на структури с голяма магнито-кристалинна анизотропия като кандидати за нови твърди магнити, които не съдържат в състава си редкоземни елементи;
 • моделиране на биоактивни агенти: антиоксиданти
 • теоретично описание на структура и физикохимични свойства на надмолекулни агрегати на амфифилни съединения в обем и на фазова граница

 

Научно-изследователски проекти

 

Преподавателска дейност

Лабораторията участва активно в образователния процес, като е разработила и води голям брой курсове свързани с теоретичната химия и молекулното моделиране във Факултета. Лабораторията администрира и магистратура Изчислителна химия. Традиция в ЛКИХ е кръжочната работа със студенти на бакалавърско и магистърско ниво, която често прераства в интерес от тяхна страна да кандидатстват и останат като докторанти по теоретична химия. Лабораторията се занимава с обучение на студенти от трите образователни степени.

 

Бакалавърски курсове

Лекции и упражнения във всички бакалавърски програми

 • Строеж на веществото, II курс, задължителен
 • Теоретична химия, II курс, задължителен
 • Квантова химия и химична връзка, II курс, задължителен
 • Молекулен дизайн, II-IV курс, избираем
 • Квантова химия, II-IV курс, избираем
 • Приложение на статистическия анализ в молекулното моделиране, III курс, задължително-избираем
 • Квантова химия и молекулна механика, IV курс, задължително-избираем
 • Молекулно моделиране на функционални материали, IV курс, задължителен ИХСМ

Ръководство на бакалавърски дипломни работи

 

Магистърски курсове

Магистърска програма „Изчислителна химия“

 • Квантова химия на молекулни системи, задължителен
 • Молекулна механика, задължителен
 • Курсов проект, задължителен
 • Приложна изчислителна химия, задължителен
 • Молекулна динамика и Монте Карло симулации, задължителен
 • Анализ, рефериране и презентация на теоретични данни, задължителен

Ръководство на магистърски дипломни работи

 

Магистърска програма „Фармация“

 • Част от курса по Физикохимия с колоидна химия 1, II курс, задължителен
 • Молекулно моделиране на фармакофори, IV-V курс, избираем

Ръководство на студентски изследователски проекти.

 

Докторантура Теоретична химия

Всички хабилитирани преподаватели в Лабораторията се ангажират като ръководители на докторанти в областта на теоретичната и изчислителната химия. Приемат се докторанти от всички държавни изпитни сесии (декември, юни) след успешно положен кандидат-докторантски изпит по Теоретична химия.

Ръководят се и пост-докторанти и докторанти със собствено финансиране след предварителна селекция.

 

Постдокторанти

Dr. Kai S. Exner – Feodor Lynen Fellow на Фондация „Александър фон Хумболт“ (2017-2020)

 

Защитили докторанти и студенти

Докторанти (общ период в Лабораторията):

Христо Рашеев (от 2014), Гергана Гочева (2012 до 2020), Николета Иванова (2014 до 2017), Яна Цонева (2009 до 2016), Цветан Захариев (2008 до 2015), Жасмина Петрова (от 2004), Мария Велинова (2004 до 2012), Юлия Романова (2001 до 2010), Станислав Цветанов (1992 до 1994, 2005 до 2010), Недко Дребов (2002 до 2007), Филип Фратев (2003 до 2007), Анела Иванова (от 1996), Галя Маджарова (от 1992)

Дипломанти и кръжочници:

Даниел Динев, Вероника Петкова, Гергана Радулова, Александра Капояни, Чара Бориславова, Илия Кичев, Симона Джумайска, Янислав Данчовски, Любен Бориславов, Ethan Schaber, Иван Мияков, Николай Петков, Янислав Данчовски, Неда Тодорова, Георгия Иванова, Надежда Бозова, Антония Тренчева, Andrea Garcia Luri, Адриана Стоянова, Добромир Калчевски, Росен Монов, Десислава Петкова, Георги Стойчев, Нина Илкова, Георги Вълчанов, Деян Райчев, Петя Георгиева, Александър Механджийски, Силвия Нинова, Цвета Митева, Стела Генчева, Филип Шушков, Цанка Тодорова, Христина Жекова, Ясен Велков, Вихър Георгиев, Мартин Гоцев, Спас Стойчев, Деница Аламанова, Полина Величкова, Ивайло Минков, Таня Тодорова, Александър Стайков, Александрина Стоянова, Маргарита Станева, Йордан Христов, Крум Чучев, Десислава Ганева, Татяна Грозева, Илиана Шилке.