Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ПРИЕМ - МАГИСТРИ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ - учебна 2017/2018 година

   

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”, В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ.
ЗА учебната 2017/2018 година

Магистърски програми:

 

Срокове за подаване на документи:

1. Кандидатстване за места само обучение срещу заплащане
22 януари – 02 февруари 2018 г. – в кабинет 204 на Биологически факултет

Необходими документи за кандидатстване:

  • Молба по образец ;
  • Диплома за завършена ОКС "бакалавър" (оригинал и копие);
  • Диплома за завършено средно образование (оригинал и копие);
  • Лична карта;
  • Касов бон за платена такса за кандидатстване - такса 30 лева, заплаща се в касата на факултета ст. № 233

 

Годишни такси за учебната 2017/2018 г.

Телефон за информация: 8167 250, Учебна дейност