Начало / Новини / Новини и събития

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ стартира нов голям проект по процедурата „Модернизация на висшите училища“

На 22 юли 2021 г. бе подписан договор, с който Софийският университет, в качеството си на координатор, започва изпълнението на проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018-C01. Проектът получи най-висока оценка от всички участвали предложения по процедурата „Модернизация на висшите училища“. Той се изпълнява в партньорство с още осем висши училища в България, три организации на работодателите (Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България) и над 20 асоциирани партньори от чужбина.

Успех за българския отбор на 51-вата Международна олимпиада по физика

От 17 до 24 юли 2021 г. онлайн се проведе 51-вата Международна олимпиада по физика. Формален домакин на събитието бе гр. Вилнюс, Литва. В олимпиадата участваха отбори от 76 държави, а общият брой участници бе 368. Олимпиадата се проведе в два кръга. В първия кръг учениците се състезаваха върху две експериментални задачи, а на втория кръг – върху три теоретични.

Високоточна станция бе монтирана в Университетска ботаническа градина в гр. Балчик

В Университетската ботаническа градина в гр. Балчик беше монтирана високоточна станция, която регистрира сигналите на Глобалните навигационни спътникови системи (GPS, Galileo, Glonass).

Стартира проектът „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Националният университетски център „Геопространствени изследвания и технологии“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за гората при Българската академия на науките стартира проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“ , финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, приоритетна ос Натура 2000 и биоразнообразие, BG16M1OP002-3.021.

Софийският университет “Св. Климент Охридски“ и Българската фондова борса ще развиват образователни инициативи в областта на устойчивите финанси

Стопанският факултет към Софийския университет „Св. Климент Oхридски“ и Българската фондова борса подписаха споразумение за сътрудничество. Двете страни ще си партнират в обучението на висококвалифицирани специалисти в областта на устойчивите финанси. Съвместните инициативи ще започнат с началото на новата учебна година през есента.

Трето класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Софийския университет

Резултатите от третия етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. бяха обявени днес.

 

Доц. д-р Мария Баръмова e носител на Наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет на Софийския университет е била удостоена с Наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) за 2021 г.

Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

Първата лятна школа "Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници" беше проведена в рамките на проекта "EXTREME". Проектът EXTREME е координиран от Софийския университет“ Св. Кл. Охридски“ и е финансиран от Министерството на образованието и науката на Република България, в рамките на Национална програма "Европейски научни мрежи“. Партньори на Софийския университет в рамките на проекта са Факултетът по химия, Университет в Барселона, Испания и Департаментът по материали, ETH Цюрих, Швейцария.

Студентите, завършили двугодишната професионална квалификация “Авторски театър”, получиха своите дипломи

В разгара на летния театрален сезон на Театрална лаборатория „Алма Алтер“ в двора на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, студентите от двугодишната професионална квалификация “Авторски театър” получиха своите дипломи.

Изследователската инфраструктура по религиозни изследвания RESILIENCE е включена в Пътната карта на ESFRI за 2021 година

В края на месец юни 2021 г. форумът на ESFRI (Европейски стратегически форум за научноизследователска инфраструктура) включи RESILIENCE в Пътната карта за изследователска инфраструктура 2021. Това означава, че RESILIENCE ще заеме своето място в стратегическите изследователски инфраструктури на Европейското изследователско пространство и ще може да продължи мисията си за по-нататъшното развитие на изследователската инфраструктура за религиозни изследвания.

Софийският университет с награда за „Най-добра преговорна стратегия“

На 13 юли 2021 г. Софийският университет спечели награда за „Най-добра преговорна стратегия“ на състезание по международна търговска медиация и преговори на Международната адвокатска асоциация и Виенския център по международен търговски арбитраж – IBA-VIAC Consensual Dispute Resolution Competition - https://www.cdrcvienna.org/ . Българският отбор беше в състав от студентите Кристина Горчева (първи курс „Международни отношения“) и Даяна Зашева (пети курс „Право“) с треньори юриста Ина Петкова и адв. Дима Александрова.

Факултетът по химия и фармация отбеляза 100-годишнината от рождението на проф. Алексей Шелудко

Във връзка с навършването на 100 години от рождението на акад. Алексей Шелудко Факултетът по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира постерна сесия, посветена на неговия научен принос в областта на колоидната химия. В продължение на две седмици посетителите в централното фоайе на факултета имаха възможност да се запознаят с живота и научната дейност на проф. Шелудко, представени на 10 постерни доклада.

Второ класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Софийския университет

Резултатите от втория етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. бяха обявени днес.

2 991 новоприети студенти са се записали, а 1 270 са потвърдили специалността, в която са класирани на първия етап. За втория етап на класиране са приети още 989 студенти.

Участие на преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ в Международния пленер по изобразително изкуство в рамките на проект „Култура във вечността“

Проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата взеха участие в Международния пленер по изобразително изкуство в рамките на проект „Култура във вечността“

Кръгла маса "Религия и екстремизъм в Западните Балкани"

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се проведе Кръгла маса на тема "Религия и екстремизъм в Западните Балкани" с гост-лектор проф. д-р Марян Гюровски, зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски" в Република Северна Македония. Неговата лекция бе на тема: „Радикализацията и рисковете за сигурността в Северна Македония и Западните Балкани: регионални предизвикателства и приоритети“.

Стартира строежът на новия Център за върхови постижения по проекта УНИТе

На тържествена церемония бе поставено началото на строежа на новата сграда на проекта УНИТе. В нея ще се помещава Центърът за върхови постижения на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проектът предвижда лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др.

Кариерен форум 6.0 в Стопанския факултет на Алма матер

Проведе се Кариерен форум 6.0, организиран от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на завършилите Стопанския факултет, с подкрепата на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската търговско-промишлена палата и AIESEC България. Събитието бе със свободен достъп за всички заинтересовани – завършили студенти, студенти от други факултети и университети, ученици в последните гимназиални класове и други.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 5 юли 2021 г. на 81-годишна възраст след продължително боледуване, в дома си в Колумбус, Охайо, почина проф. Иван Захариев Костадинов, дългогодишен преподавател във Физическия факултет на Алма матер.

Първо класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Софийския университет

Първият етап на класирането на кандидат-студентите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2021/2022 г. беше обявен днес.

Престижна награда за проф. Диляна Ботева-Боянова от Историческия факултет

Проф. дин Диляна Ботева-Боянова от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е сред удостоените през 2021 г. с престижната награда на Фондация „Александър фон Хумболт“ Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives .

Преподаватели от Софийския университет участват в IV международен фестивал на изкуството „ZASJAĆE PALACI’’ в Котор, Черна гора

Проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков, преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата взеха участие в IV международен фестивал на изкуството „ZASJAĆE PALACI’’ в град Котор, Черна гора.

Софийският университет и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН сключиха договор за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact Bulgaria) и основател и собственик на TechnoLogica, подписаха споразумение за сътрудничество във връзка с развитието на новата магистърска програма в Стопанския факултет – "Отговорно и устойчиво управление". На събитието присъстваха и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и Даринка Георгиева – изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Наградени бяха лауреатите от Четиринадесетия и Петнадесетия национален литературен конкурс на Фондация "Св. Климент Охридски"

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет бяха връчени наградите на двама от лауреатите от Четиринадесетия и Петнадесетия национален литературен конкурс на Фондация "Св. Климент Охридски".

Български ученици с медали на V-та Европейска олимпиада по физика

От 19.06 до 26.06.2021 г. се проведе V Европейска олимпиада по физика (EUPhO https://eupho.ee/eupho-2021/). В състезанието взеха участие общо 219 ученици от 46 държави. За втора поредна година състезанието се проведе онлайн и отново вместо реален експеримент учениците използваха софтуер, с който симулираха данни за двете задачи от експерименталния кръг. Работата на учениците беше наблюдавана през цялото време от организаторите посредством видео връзка.

Премиера на документалния филм „Пътят на светлината“ в Литературен клуб „Перото“

Националната научна програма Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, в която Софийският университет „Свети Климент Охридски“ е водещ партньор, и Държавният културен институт към Министъра на външните работи на Република България, в рамките на споразумението им за партньорство, представиха новия документален филм „Пътят на светлината“. Прожекцията се състоя на 25 юни, 2021 г. в литературен клуб „Перото“ – НДК.

Нов лабораторен комплекс беше открит в Биологическия факултет

В Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя официална церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамента „Биоактивност на продукти”. Комплексът включва изцяло обновени и оборудвани лаборатории по микробиологични изследвания, вирусологични изследвания, клетъчна и молекулярна биология, вивариум с физиологична лаборатория, In vitro размножаване с оранжерии за адаптиране на растения.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. дгн Калинка Иванова Маркова, дългогодишен член на Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“.

Опелото ще се извърши на 26 юни 2021 г., от 9.00 часа, в църквата на Централните софийски гробища.

 

Завърши випуск 2020 на Стопанския факултет

Абсолвентите на Стопанския факултет получиха дипломите си за завършено висше образование. 30 бакалаври от випуск 2020 г. и 385 магистри от випуск 2019 и 2020 г. отпразнуваха своето завършване. Общо с отличен успех завършват 91, а пълните отличници са 19.

Студентски научноприложен семинар „Лузофонски литературни четения – Луиш Ваш де Камойш“ към Факултета по класически и нови филологии

По инициатива на Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ към Факултета по класически и нови филологии в периода (ФКНФ) между 28 май и 10 юни т.г. се проведе Студентски научноприложен семинар „Лузофонски литературни четения“. Първото издание на семинара, който има стремеж да се организира ежегодно в специалност „Португалска филология“ на ФКНФ, бе посветено на творческия гений на ренесансовия поет Луиш Ваш де Камойш, прославил в епиката си планетарното начинание на португалските открития и неизчерпаем източник на вдъхновение за творци от следващи епохи.

Алма Алтер откри Летния театрален сезон с “Ромео и Жулиета”

Театър-лаборатория “Алма Алтер” откри своя летен театрален сезон със спектакъла “Ромео и Жулиета или сонет за безсмъртната любов”. Сцената бе в двора на Ректората на Софийския университет.

Официална премиера на книгата „Свидетел на историята“

В Аулата в Ректората на Софийския университет се състоя официалната премиера на книгата „Свидетел на историята“ в присъствието на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков, г-жа Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, общественици и представители на академичната общност.

Честване на Деня на Португалия във Факултета по класически и нови филологии

По покана на Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) и Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ посланикът на Португалия Н. Пр. г-жа Ана Мария Рибейро да Силва изнесе академична лекция на тема „Португалия в европейското семейство“, с която бе отбелязан Денят на Португалия, Камойш и португалските общности. На лекцията присъстваха студенти, преподаватели, докторанти и постдокторанти от специалност „Португалска филология“ на ФКНФ.

Стопанският факултет на Алма матер и Schwarz IT България започват съвместна нова магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“

На специално събитие Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и технологичната компания Schwarz IT България обявиха създаването на новата магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ и откриването на ново ко-уъркинг пространство за иновации и колаборации в сградата на факултета. Събитието се състоя в новото ко-уъркинг пространство в Стопанския факултет, изградено със съдействието на Schwarz IT България.

Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура"

В Конферентната зала в Ректората се проведе Семинар за докторанти и млади учени „Език и идентичност, религия и култура". Събитието се организира от Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в рамките на научния проект „Съвременни тенденции в арабистиката и ислямознанието“.

Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ дискутира иновативни идеи и бизнес-ориентирани продукти и услуги

Центърът по компетентност ‘Clean&Circle’ проведе втора научна среща с участието на всички партньори в проекта. Работната среща беше вътрешна за търсене на възможности за синергизъм между партньорите в развитието на научно-технологичните и проектни дейности като следващ етап в развитието на центъра.

Среща с португалския писател Афонсо Круш в рамките на Дните на лузофонията във Факултета по класически и нови филологии

Като част от програмата на Дните на лузофонията, които се провеждат за поредна година във Факултета по класически и нови филологии, студенти, преподаватели и докторанти от специалност ,,Португалска филология“ при Катедрата по испанистика и португалистика се срещнаха с португалския писател Афонсо Круш, който бе в София, за да вземе участие в литературните събития на Пролетния панаир на книгата. Срещата бе организирана от Научноизследователската катедра „Жозе Сарамаго“ при Факултета по класически и нови филологии с любезното съдействие на Португалския културен център „Камойш“ – София.

Второ място за спортистите на Алма матер на Националната универсиада 2021 г.

Спортистите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се наредиха на престижното второ място при комплексното класиране на Националната универсиада 2021, която се проведе в Стара Загора. Състезателите на Алма матер завоюваха 13 златни, 9 сребърни и 17 бронзови медала.

Завърши випуск 2020 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

В емблематичната зала 272 на Софийския университет 209 бакалаври и 113 магистри от випуск 2020 г. получиха дипломите си за висше образование. Дипломите си получиха и част от абсолвентите от випуск 2019 г., които заради пандемията миналата година нямаха възможност да завършат с тържествена церемония. Бяха връчени златни значки на двама абсолвенти, а 13 получиха грамоти.

Факултетът по математика и информатика и SAP Labs България подписаха меморандум за научно сътрудничество

Факултетът по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и развойният център на софтуерния гигант SAP в София са дългогодишни партньори в различни образователни инициативи. Софтуерни специалисти от SAP Labs България водят курсове за студентите във факултета по разнообразни теми като Java, Интернет на нещата (IoT), Потребителско изживяване и дизайн, управление на софтуерни проекти. Компанията е партньор в различни събития, които се организират от Факултета по математика и информатика – като хакатони и кариерни дни, както и подпомага осъвременяването на материално-техническата база на факултета.

Департаментът по спорт награди най-добрите си спортисти

На 10 юни 2021 г. Департаментът по спорт към Софийския университет отличи най-добрите студенти-спортисти на Алма матер за 2020 г. Награди бяха връчени в Заседателна зала 2 от директора на Департамента доц. д-р Боряна Туманова.

На 14 юни 2021 г. започва регистрацията за класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 година

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg .

Преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ участват в международния София хартиен артфест '2021

Преподавателите проф. дн Лаура Димитрова и ас. д-р Цвета Петрова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата участват в изложбата на годишния международен конкурс „Аматерас“, в рамките на София хартиен артфест '2021.

Завърши випуск 2020 г. на специалност „Право“ на Юридическия факултет

На тържествена церемония, която се проведе на открито в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ 370 абсолвенти от специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет получиха дипломите си за завършено висше образование. 75 завършват с отличен успех, един от тях е пълен отличник.

Завърши випуск 2020 г. на специалност „Международни отношения“

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет 60 бакалаври и 14 магистри от випуск 2020 г. на специалност „Международни отношения“ в Юридическия факултет на Софийския университет получиха дипломите си за завършено висше образование. От тях 18 са отличници.

Софийският университет участва в EURIE/Coursera Eastern European Executive panel

На 2 юни 2021 г. заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова участва в EURIE/Coursera Eastern European Executive panel. Coursera е електронна образователна интерактивна платформа, предлагаща свободно достъпни онлайн курсове на обучение. Тя предлага съвместно с университети от цял свят курсове от различни области на науката – инженерни и хуманитарни науки, медицина, биология, социални науки, компютърни науки и др.

Гл. ас. д-р Красимира Дренска от Катедра „Визуални изкуства“ със самостоятелна изложба в рамките на София Хартиен Арт Фест 2021

На 10 юни 2021 г. в Националния дворец на културата беше открита самостоятелната изложба „Орнаменти“ на гл. ас. Красимира Дренска от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. Мащабната авторска изложба е част от престижния фестивал за хартиено изкуство София Хартиен Арт Фест 2021.

XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти

В периода 2-4 юни 2021 г. във Факултета по химия и фармация на Софийския университет успешно се проведе XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти .

Ученици от Националната природо-математическа гимназия гостуваха във Факултета по математика и информатика

За поредна година ученици от 10 и 11 клас от профилите „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) посетиха Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Филология и журналистика в диалог за българския език

В Аулата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ студенти българисти и техните преподаватели представиха резултатите от проучванията върху журналистическата реч, осъществявани в рамките на часовете по езикова култура, лексикология и публична реч. Връчиха се награди на журналисти, отличили се със своето отношение към българския език в ефир, и на медии, доказали професионализма си в опазването на езиковата култура.

Бъдещите издатели представиха първата си книга

Създаден в условията на пандемия, сборникът „Боледуват ли книгите?“ беше представен на 9 юни чрез онлайн премиера. Изданието на Факултета по журналистика и масова комуникация не дава еднозначен отговор на въпроса, зададен в заглавието си, но отразява многобройни примери как издателската индустрия се справя с кризисната ситуация в България и чужбина. Книгата е дело на студентите по книгоиздаване от втори курс и е творческият резултат от дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“ с преподавател гл. ас. д-р Георги Александров.