Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки - Комуникационен мениджмънт на факти и данни, обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в Държавен вестник, бр. 48 от 26.06.2022 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Мая Димитрова Василева

Материали

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Мая Василева

Рецензии

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. д-р Маргарита Пешева BG / EN

Становища

  • проф. д-р Тотка Монова BG / EN
  • проф. д-р Илиана Колева BG / EN
  • доц. д-р Мануела Манлихерова BG / EN
  • доц. д-р Симеон Василев BG / EN
  • доц. д-р Стела Ангова BG / EN