Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Фармацевтична и приложна органична химия / Преподаватели

   

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

проф. д-р ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА

стая 650, телефон 02 8161 209

e-mail evassileva@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн СОНЯ ИЛИЕВА

стая 212Б, телефон 02 8161 211

e-mail silieva@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ТОДОР ДУДЕВ

стая 312, телефон 02 8161 323

е-mail: t.dudev@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн МИХАИЛ ЕВСТАТИЕВ

 

проф. д-р ОГНЯН ПЕТРОВ

стая 115, 114, телефон 02 8161 275, 02 8161 313

e-mail opetrov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ

стая 117, телефон 02 8161 439

e-mail ohtavv@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ВАЛЯ НИКОЛОВА

стая 311 телефон: 02 8161 353

е-mail: ohtvd@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ВЛАДИМИР ГЕЛЕВ

стая 112, телефон 02 8161 232

e-mail: ohtvg@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ДИАНА ЧЕШМЕДЖИЕВА

стая 311 телефон 02 8161 354

e-mail dvalentinova@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ИСКРА КОЛЕВА

стая 310, телефон 02 8161 354

e-mail: ohik@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ

стая 702, 118, телефон 02 8161 463, 02 8161 678

e-mail christov@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ТАТЯНА ЗИКОЛОВА

стая 311, тел. 02 8161 353

e-mail tzikolova@abv.bg

 

доц. д-р ХРИСТО ЦАЧЕВ

стая 212Б, телефон 02 8161 212

e-mail: ohtct@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р МАРИАНА ГЕРОВА

 

гл. ас. д-р КОНСТАНС РУСЕВА

стая 650, телефон 02 8161 495

email: ohtkr@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р МАРИН СИМЕОНОВ

стая 650, телефон 02 8161 209

e-mail: ohtms@chem.uni-sofia.bg

 

гл. ас. ВЛАДИМИРА ВИДЕВА

e-mail: ohtvv@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ

стая: 113, тел. 02 8161 240

e-mail: dyordanov@chem.uni-sofia.bg

 

ас. ДЕСИСЛАВА СТАНИШЕВА

стая 116, тел. 02 8161 238

e-mail: ohtds@chem.uni-sofia.bg

 

ас. СТЕФАНИЯ ГАЙДАРОВА

 

гл. спец. д-р СТЕФАН МЕЦОВ

стая 223 телефон 02 8161 332

email ohtstm@chem.uni-sofia.bg

 

Докторант НИКОЛЕТА КИРЧЕВА

 

ПЕНСИОНИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

проф. дхн АНТОН АПОСТОЛОВ

стая 660 телефон 02 8161 418

email Apostolov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн БОРИС ГЪЛЪБОВ

стая 307А, телефон 02 8161 421

e-mail bgalabov@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

стая 427, телефон 02 8161 685

e-mail georgs@chem.uni-sofia.bg

 

проф. дхн ТОДОР ДЕЛИГЕОРГИЕВ

 

доц. д-р БОРЯНА ХАДЖИЕВА

стая 208, 307, телефон 02 8161 212, 02 8161 607

e-mail ncde@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р ЕЛЕНА КАМЕНСКА

стая 706, 702, телефон 02 8161 463, 02 8161 368

e-mail: kamenska@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р НАДКА АВРАМОВА

стая 658, телефон 02 8161 495

e-mail Avramova@chem.uni-sofia.bg

 

доц. д-р НИКОЛАЙ ГАДЖЕВ

стая 212В, 307, телефон 02 8161 405, 02 8161 607

e-mail Ngadjev@chem.uni-sofia.bg