Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Учебен корпус и информационни ресурси

   

Нов сайт на ФЖМК

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация пусна нов сайт с по-удобен, модерен и достъпен дизайн. След 1 ноември 2021 г. ще намирате на него най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета. Очакваме вашите отзиви и препоръки за по-нататъшното му усъвършенстване.

Информационни ресурси

ФЖМК поддържа и актуализира база с информационни продукти и ресурси за целите на дистанционното обучение и онлайн достъпа до знание.

ФЖМК има осигурена развиваща се база за дистанционно обучение и изследвания посредством Системата за електронно обучение Мудъл и ключови центрове на СУ:

ФЖМК препоръчва използването на актуалните национални и международни стандарти БДС и ISO за професионалното направление чрез:

Информационен център на Българския институт за стандартизация в Софийския университет http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?69

Информационното осигуряване на висшето образование, научните изследвания и иновационната дейност във ФЖМК и катедрите се реализира в съответствие с политиките за открит достъп (Open Access) и отворена наука и иновации (Open Science) на Европейския съюз (https://ec.europa.eu/info/strategy/research-and-innovation_bg).

Гарантирани са връзките с информационно-библиографския център на Университетската библиотека и отворения достъп до университетската и световната научна информация и публикации:

  • Университетско издателство и печатница на СУ https://unipress.bg
  • Информационна система за научната дейност „Авторите“ на Софийския университет http://authors.uni-sofia.bg
  • Електронна система за научноизследователски проекти на Софийския университет https://projects.uni-sofia.bg
  • Българския портал за отворена наука (Bulgarian Portal for Open Science) https://bpos.bg

Научни бази данни, библиотеки, издателски платформи и репозиториуми:

  • PLoS Публична научна библиотека (Public Library of Science) https://plos.org
  • CEEOL Онлайн библиотека за Централна и Източна Европа https://www.ceeol.com
  • Електронни текстове на свободен достъп чрез Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=2786
  • Електронни ресурси на свободен достъп по социални и хуманитарни науки чрез Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=2786

Е-книги на ФЖМК

Сайтът на научното онлайн списание на ФЖМК „Newmedia21” предоставя на целия академичен състав и на обучаващите се специализирани продукти в секция „Е-книги – научни монографии и изследвания” (http://www.newmedia21.eu/e-books/e-knigi-nov-razdel-v-sayta). От 2015 до 2020 г. в секцията са публикувани над 30 авторски монографии, научни сборници, експертни доклади и др.

Учебни ресурси

ФЖМК предоставя достъп до Дигиталната библиотека на СУ (http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94), която съдържа 15 библиотечни колекции с над 5000 ресурса. Колекцията „Учебна литература” (http://libsu.uni-sofia.bg/page.php?65) на Университетската библиотека представя актуални учебни материали по отделните университетски специалности. Включени са необходими за студентите студии, статии, монографии и периодични издания. Чрез модул „Учебни ресурси” от електронния каталог на библиотеката се предоставя достъп до предоставени за ползване от съответните преподаватели, статии или монографии. Поддържа се специализирана колекция „Учебни ресурси за читатели със специални образователни потребности", съдържаща над 200 заглавия, която непрекъснато се допълва.

Видеоархив

ФЖМК притежава богат видеоархив, над 300 часа видеоматериали, основната част от който е на видеокасети VHS. В него са отразени ключови събития от живота на Факултета, както и събития на университетско равнище (сред които и записи на всички връчвания на титлата почетен доктор на СУ на наши и чуждестранни учени). Видеоархивът включва и учебните материали, подготвени от преподавателите и използвани от тях в хода на обучението.

Киноархив

Киноархивът на ФЖМК съдържа над 100 дългометражни игрални и художествени филми, както български, така и чуждестранни, които илюстрират развитието и основните тенденции на киноизкуството. Те се използват за обучението на студентите; периодично се организират и публични прожекции. Филмите са съхранявани на касети VHS, на 35 мм и 16 мм лента.

Радиоархив

Радиоархивът на ФЖМК е изключително богат – съдържа над 300 сигнатурни единици. Една част от него е оперативната фонотека, която се използва както за обучение, така и за целите на университетското радио „Алма матер”, и съдържа основно музика (около 1/5 от нея се съхранява на аудиокасети и компактдискове, останалата – като електронна памет на компютър). “Златният фонд” на ФЖМК е изграден по методиката и критериите на “Златния фонд” на БНР. “Златният фонд” на ФЖМК включва звукови документи, радиопиеси, интервюта, уникални записи на гласовете на известни личности от културния и политическия живот като Борис Христов, Панчо Владигеров, Петър Увалиев и много други. При реализирането на проекта “Звуци от миналото за бъдещето” към “Златния фонд” са прибавени редки музикални записи на български изпълнители от зората на звукозаписната индустрия. Радиоархивът притежава и записи на събития, провели се както във ФЖМК, така и в Софийския университет.

Интернет страницата на ФЖМК (http://fjmc.eu) се обновява непрекъснато и съдържа цялата нужна информация за обучаващите се във ФЖМК, както и за всички граждани.

Актуализация: 01.08.2020 г.