Начало / Новини / Новини и събития / Първа годишна конференция на проект SUMMIT на Софийския университет

   
Първа годишна конференция на проект SUMMIT на Софийския университет

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна първата годишна конференция по проекта SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) на Софийския университет по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

На официалното откриване на конференцията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Наталия Митева, проф. Георги Ангелов – заместник-министър на иновациите и растежа, изпълнителният директор и ръководител на Управляващия орган на програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – Изпълнителна агенция „Програма за образование“ проф. дхн Георги Вайсилов, председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. д-р Елиза Стефанова. Гости на събитието бяха и проф. дхн Светлана Симова от Института по органични химия с център по фитохимия към БАН, Управителният комитет на проекта SUMMIT , декани на факултетите на Софийския университет, директори на департаменти, преподаватели и ръководители на вътрешноуниверситетски проекти, финансирани по SUMMIT, представители на институции, докторанти и студенти.

13

Сред присъстващите бяха и проф. Анна Ролдан, Universitat Oberta de Catalunya, Spain, проф. Фолфганг Шмале ( University of Vienna, Austria), проф. Ирина Тодорова (Northwestern University, Boston, USA), Prof. Dr. Benedikt Schnellbächer (Saarland University, Germany), Prof. Barbara Klajnert-Maculewicz (Department of General Biophysics, University of Lodz, Poland).

Онлайн се включиха и проф. Жил Руе (Université Paris Saclay, France), проф. Димитър Ангелов (Harvard University, USA), проф. Джонатан Джоунс (Jonathan Jones) (UK Met office, UK), проф. Хелена Фрейтаз (Prof. Helena Freitas).

6

Началото на научния форум даде доц. д-р Владимир Божилов, заместник-декан на Физическия факултет и модератор на събитието, който приветства всички с добре дошли на Първата годишна конференция на проекта SUMMIT на Софийския университет. Той представи накратко основните цели на проекта, както и учените, които участват в него.

12

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев поздрави присъстващите в Аулата и изрази вълнението си в този важен за Алма матер ден – ден, в който ще се състои първата годишна научна конференция по проекта SUMMIT, свързана с резултатите, постигнати по този голям и важен за Софийския университет и за българската наука проект. Ректорът припомни, че в проекта до момента са обхванати над 650 учени, включително и млади колеги. По думите му това показва големия капацитет на Софийския университет в областта на науката. „Пожелавам ви изключително ползотворна работа и нека тази годишна конференция в следващите години да покаже търсенията на българската наука, на нашите утвърдени и млади колеги, тъй като Софийският университет като водещ университет в страната отдавана се е превърнал не само в символ на българското висше образование, но и на развитието на бългaрската наука. На добър час, уважаеми колеги, успех и до нови срещи!“, каза в заключение проф. Вълчев.

17

Наталия Митева поздрави всички от името на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и отбеляза, че дължим тази възможност на безпрецедентната подкрепа чрез плана за възстановяване и устойчивост, където проектът се реализира в рамките на първия стълб „Иновативна България“, компонент 2 „Научни изследвания и иновации. „Целта на тези инвестиции е да пилотират нов модел за развитие на изследователските университети в България“, изтъкна Наталия Митева. Тя посочи, че реализирането на дейностите в десетте висши училища в България и изграждането на мрежа между тях цели да подпомогне реализирането на научния потенциал на районите и на цялата страна и да стимулира партньорството между научната общност и индустрията.

19

Тя подчерта, че изследователските университети са изключително важни и по този начин висшите училища могат реално и директно да допринесат за икономика, базирана на знанието. Наталия Митева посочи, че най-важното от тези инвестиции са резултатите, защото позволяват да се съберат общности, научни групи на водещи учени от България и от целия свят за провеждане на научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегически теми, да се сформират вътрешни проекти за научни изследвания с потенциал за иновации и трансфер на знания. Тя пожела работата оттук нататък да бъде още по-успешна и проектите да потръгнат. „Благодаря ви, че споделяте таланта си именно на това поприще и за това, че огромна част от вас тук днес работят именно по тези проекти, с които захранваме и реални решения, за да направим България още по-добро място за живот, за кариера и за реализация на научния потенциал на младите хора. Благодаря ви и успех на проекта!“, каза Наталия Митева.

23

Проф. Георги Ангелов отбеляза, че в последните години се вижда как по естествен начин изследователските институции и университетите работят съвместно по проекти, по теми и да мобилизират човешки ресурс и се забелязва устойчиво развитие в тези области. По думите му изследователските университети вече са започнали практически да мобилизират научни групи и те да дават резултати, нещо, което се вижда и в проекта SUMMIT. „Ние наистина започваме да функционираме като една ориентирана към резултатите общност в България, интегрирана в света“, посочи заместник-министърът на иновациите и растежа и допълни, че това е нещо, което трябва да се насърчава.

24

Проф. дхн Георги Вайсилов благодари за поканата да участва в събитието и посочи, че средствата по плана са дали възможност да се приложи нов подход за стимулиране на научните изследвания в изследователските университети, което е предвидено и в националната стратегия за висше образование на България. По думите му програмите предвиждат финансиране на различни дейности, които се допълват и изпълняват синхронизирано. Основният компонент на програмата е финансиране на водещи научни групи, които са допринесли най-много за определянето на университета като изследователски. Съществена част на стратегическите програми е привличането на външни за университета учени или водещи експерти от практиката за създаване на научни групи в стратегически за университета научни области.

7

Проф. Вайсилов изтъкна, че по този начин от една страна се обогатяват научните тематики на университета, а от друга страна привлечените учени, голяма част от които са от чужбина, споделят опита си в ръководството и мениджмънта на научни изследвания. Над 100 научни групи на водещи изследователи от университети и на привлечени учени отвън са финансирани в десетте изследователски университета у нас, подчерта проф. Вайсилов. По думите му една от основните цели на инвестицията е засилване на международното сътрудничество и повишаване на авторитета на изследователските университети в чужбина, предвидено е и целево финансиране на различни дейности по международно сътрудничество. Значителен ресурс по програмите е предвиден и за разширяване и изграждане на административен капацитет за проектна дейност. Наличието на такъв капацитет е задължително условие за успешно кандидатстване и изпълнение на мащабни проекти за развитие на университета и научни изследвания, каза проф. Вайсилов и допълни: „Изключително съм впечатлен от мащаба и нивото на настоящата годишна конференция по проекта, както и от броя и темите на докладите, включени в програмата, така и от авторитетните колеги, които ще ги представят. Конференцията е уникална с разнообразието на включените в нея научни области и ще бъде интересна за цялата научна общност в страната. Пожелавам успех на конференцията и на целия проект“, каза в заключение проф. Георги Вайсилов.

25

Проф. Елиза Стефанова посочи, че е щастлива да бъде в Аулата на Софийския университет заедно с всички присъстващи не само в качеството си на председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, която трябва да оценява качеството и в това число научните изследвания в институциите за висше образование в страната, но и в качеството на колега, който заедно с тях е извървял една не малка част от пътя за постигане до проекта SUMMIT. Тя припомни лятото на 2022 г., когато е била един от хората, работили по средата на лятото усилено върху проекта и доказването на големия капацитет на Алма матер. „Трябваше още веднъж да докажем, че Софийският университет е водещ изследователски университет в страната и допринася в изключително голяма степен за качеството на образованието чрез тези научни дейности“, подчерта проф. Елиза Стефанова и допълни, че всички учени в Софийския университет с желанието, с което работят в своите научни области, увличат младите колеги и по този начин създават капацитет, който може да бъде устойчив и в бъдеще. Затова смятам, че всички, които днес са тук, ще покажат много, което са постигнали досега, каза тя и допълни, че е по-важно да задържим този начин на работа и да привлечем в бъдеще други колеги от Софийския университет и да създадем механизъм, чрез който да има устойчиво финансиране за постигане на научни резултати. „Надявам се, че и университетът ще успее да създаде един устойчив модел за управление на тези средства по подходящ начин и да може по-лесно и по-гъвкаво научни изследвания да бъдат управлявани и финансирани. Пожелавам на всички да реализират целите, които са си поставили и да привлекат още млади колеги, които да продължат и развият още по-добре идеите, които са заложили и в проекта и които ще се родят неминуемо в сътрудничество с всички партньори“, каза проф. Елиза Стефанова и пожела успех на конференцията.

30

Проф. Васил Маринов, координатор дейности 3.1 и 3.2 на проекта, представи доклад на тема Vision, Achievements, Challenges. An overview. В него той представи проекта SUMMIT, вижданията и приоритетите на Софийския университет чрез проекта. Той обърна внимание и защо проектът е важен за Алма матер, как целите ще бъдат постигнати. Проф. Маринов говори и за основните дейности по проекта и проследи какви са бъдещите предизвикателства пред него.

27

От началото на 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ успешно изпълнява проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“. Проектът е с продължителност от 42 месеца и ще приключи на 30 юни 2026 г. Финансирането е в размер от 44 000 000 лева. Проектът предвижда ежегодно провеждане на конференция, чрез която да се представят и популяризират неговите резултати.

8

Макар да се обозначава като проект, SUMMIT по своята същност е комплексна програма, включваща голям брой относително самостоятелни проекти и допълващи дейности, в които към момента са включени близо 650 преподаватели, изследователи, докторанти и служители от Софийския университет.

В Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет “Св. Климент Охридски” по SUMMIT са включени 14 екипа на водещи учени от Софийския университет в приоритетни области, които са с най-високите наукометрични показатели, съгласно реномирани международни бази данни (Web of science и др.). Други три екипа изследователи работят по интердисциплинарни теми с потенциал да повишат съществено изследователския капацитет на висшето училище в областта на хуманитаристиката, социалните и стопанските науки и психологията. В стратегически за Софийския университет направления като математика, химия, биология, физика и психология са привлечени водещи учени - българи от университети в САЩ и Великобритания, както и от бизнеса в България. Те са авторитетни изследователи и експерти от реномирани университети, научни организации и предприятия в страната и чужбина, които работят върху конкретни изследователски задачи в рамката на SUMMIT. С дейностите по проекта се насърчават и подкрепят върхови научни приноси с висок фактор на въздействие в съответствие с добрите практики и стандартите на европейското изследователско пространство. Програмата обхваща стратегически за Софийския университет “Св. Климент Охридски” области на познанието: природни науки, медицина, математика, компютърни науки, образование, икономика, хуманитаристика, социални науки и психология.

99

Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет по SUMMIT създава също така възможности за международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени, които работят в стратегическите направления, но не са част от научните групи. Международната дейност е насочена към различен тип организации в чужбина - научни институти (лаборатории, центрове и др.), академични организации (висши училища), бизнес и др. Активностите по този показател включват финансиране за мобилност, свързана с осъществяване на съвместни публикации, подготовка на общи проекти, организиране на съвместни семинари и събития за популяризиране на резултатите от научната дейност, създаване на изследователски мрежи и др. Към края на март 2024 г. са осъществени 219 мобилности, в т.ч. 198 изходящи (пътувания на учени от Софийския университет в чужбина) и 21 входящи (учени от университети в чужбина, които посещават Софийския университет).

Отделна дейност на Стратегическия план предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти за научни изследвания, водещи до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или чрез потенциал за иновации. Проектите финансират два типа дейности: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване; трансфер на иновации, при които всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на университета или инфраструктура. Към края на март 2024 г. е започнало изпълнението на 90 проекта.

9

Реализацията на проекта ще доведе до осъществяването на няколко важни цели. Ще се повиши значително качеството на научните изследвания в предложената секторна специализация чрез сериозно нарастване на броя на научни публикации и съответно повишаване на наукометричните показатели в световно известната база данни Web of science. Ще се активизира патентната активност и ще се стимулират приложните разработки чрез създаване на нови международни патентни заявки. Други резултати от проекта са: привличане на млади учени и повишаване на квалификацията им за провеждане на приложни научни изследвания, подписани споразумения за международна активност чрез участие в научни и изследователски мрежи в чужбина, привлечено външно финансиране и осигурена индустриална подкрепа. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на комплекс от мерки, които ще създадат среда, благоприятна за привличане, ангажиране и развитие на талантливи изследователи. Финансирането чрез Плана за възстановяване и развитие ще спомогне за намирането на решение за по-широк кръг задачи, които са пряко свързани с развитието на изследователския профил на Софийския университет с цялостното подобряване на научноизследователската инфраструктура.

29

Цялата презентация на проф. Васил Маринов можете да видите тук :

14

В рамките на деня водещите и привлечените учени, ръководители на 22 научни групи към проекта, представиха своята работа. Екипите на научните групи работят в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, квантовата информатика, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия и други.

Научните групи по проекта SUMMIT и техните ръководители са:

31

Чл.-кор. проф. дфзн Стойчо Язаджиев, Физически факултет, катедра „Теоретична физика“. Научна група: Математична физика и астрофизика; Научна област: Обща теория на относителността, Модифицирани теории на гравитацията, Релативистка астрофизика, Гравитационни вълни, Дуалност между гравитация и калибровъчни теории.

33

Проф. д-р Славка Чолакова, Факултет по химия и фармация, катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“. Научна група: Активни формулировки и материали . Научна област: Меки материали.

34

Д-р Цветелина Великова, Медицински факултет. Научна група: GROWTH (group of researchers for opportunities in writing who are talented in healthcare). Научна област: Медицина, биология и обществено здраве.

35

Акад. проф. дфзн Николай Витанов, Физически факултет, катедра „Теоретична физика“. Научна група: Съвременни квантови и оптични технологии . Научна област: Квантова информатика.

37

Проф. д-р Християн Александров, Факултет по химия и фармация, катедра „Органична химия и фармакогнозия“. Научна група: Изчислителен хетерогенен катализ. Научна област: Приложение на квантовохимичните методи за изследване на каталитични системи и реакции върху тях.

38

Проф. дхн Иво Грабчев, Медицински факултет, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология”. Научна група: Биологично активни вещества. Научна област: Биологично активни вещества.

43

Чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, Факултет по химия и фармация, катедра ПНХ. Научна група: Функционални материали. Научна област: Функционални наноструктурирани материали за зелена енергия и околна среда.

44

Доц. дбн Любен Загорчев, Биологически факултет, катедра „Биохимия“. Научна група: Растителни паразити. Научна област: Биология на паразитни растения.

45

Чл.-кор. Проф. дн Младен Савов, Факултет по математика и информатика, катедра „Вероятности, изследване на операциите и статистика“. Научна група: ГАММА . Научна област: Математика, Случайни процеси.

46

проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, Факултет по педагогика, катедра „Дидактика“. Научна група: DigitalEdu-SU . Научна област: Дигитално обучение.

47

Доц. д-р Благой Узунов, Биологически факултет, катедра по ботаника. Научна група: Алгология (Водораслови колекции) . Научна област: Биология, Водорасли.

49

Проф. Иван Койчев, Факултет по математика и информатика, катедра „Софтуерни технологии“. Научна група: Интелигентни системи . Научна област: Информатика, Изкуствен интелект.

50

Доц. д-р Гергана Герова, Физически факултет, катедра „Метеорология и геофизика“. Научна група: Климат, Време, Природни бедствия и Рискове (CW&NR) . Научна област: Околна среда и науки за Земята.

52

Доц. д-р Красимир Митев, Физически факултет, катедра „Атомна физика“. Научна група: Ядрена (Nuclear). Научна област: Експериментална ядрена и суб-ядрена физика и технологии.

1

Проф. д-р Мария Стойчева, Философски факултет, катедра „Европеистика“. Научна група: Европейски ценности и социални предизвикателства (EuVaSC) . Научна област: Социални науки (политически науки, право, образователни науки).

3

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, Факултет по славянски филологии, катедра „Кирилометодиевистика“ и доц. д-р Мария Баръмова, Исторически факултет, катедра „История на Византия и балканските народи“. Научна група: Дигитална хуманитаристика. ИКТ приложения за история и език. Научна област: Дигитална хуманитаристика.

4

Проф. дн Десислава Йорданова, Стопански факултет, катедра „Стопанско управление“. Научна група: Дигитализация на малките и средни предприятия (МСП). Научна област: Дигитализация, малки и средни предприятия.

5

Проф. Д-р Боян Попов, привлечен от Texas A&M University, USA. Научна група: NATATA . Научна област: Числен анализ и Теория на апроксимациите.

6

Проф. Валентин Вълчев. Привлечен от CNRS, France. Научна група: ZeoNeo . Научна област: Зеолитни материали за нови приложения,

7

Д-р Сотир Червенков. Привлечен от бизнеса Disco Hi-Tec Europe GmbH, Germany. Научна група: Нови материали и фотоника. Научна област: Развитие, характеризиране и приложения на нови материали за фотониката.

8

Д-р Сергей Иванов. Център по биология на храните, София, България. Научна група: Микробиологични рискове в околната среда. Научна област: Епидемиология, базирана на отпадъчни води (ЕОВ). Проучване на разпространението на човешките инфекциозни вируси в околната среда, отпадните води и по хранителната верига. Биомаркери за човешкото здраве в отпадъчни води. Скрининг за полезни бактериофаги.

9

Проф. д-р Иво Влаев. Привлечен от University of Warwick, UK, Научна група: NUDGE: Модели на поведение и публични политики за устойчиво развитие. Научна област: Промяна на поведение, нагласи към промяна, устойчиво развитие, психично здраве, качество на живот, приложение на политики.

42

По време на събитието участниците и гостите на конференцията имаха възможността да видят книги, предмети, записки, както и постери, с които Физическият факултет отдава почит към свои видни учени и преподаватели през годините и отбелязва 135-годишната си история.

1

Паралелно в Централното фоайе е представена постерна сесия, в която може да бъдат видени постигнатите до момента резултати на част от вътрешноуниверситетските проекти, финансирани по проект SUMMIT. Ръководителите на тези групи са:

2

Доц. Силвена Ботева – Assessment of the effects of conservation activities implemented in the cirque of the Seven Rila Lakes;

Доц. д-р Петър Армянов - Efficient calculations and algorithms. Applications in solving theoretical and practical problems from various scientific areas

Доц. д-р Биляна Рангелова - Non-verbal communication research - a bridge to communication in swimming education in sports lessons in children with SEN

Доц. Петър Иванов - Entanglement Entropy in Quantum Many-Body Systems

Доц. Станимир Колев - Conversion of CO2 in Gliding and Stabilized Arc Discharges with Enhanced Gas Cooling

Доц. Антония Вълчева – Study of High-luminosity Objects in the Field of Galaxies from the Local Volume

Доц. д-р Ноеми Стоичкова - Literary history in the 21st century: global models and bulgarian practices

Проф. дн Надя Златева - Advanced Variational Analysis and Applications (AVAA)

Доц. д-р Симеон Гройсман - Origin, Reception and Application of Modern Legal Terminology

Доц. д-р Диана Атанасова – Metaphrastic Hagiography in the South Slavonic Manuscript Tradition

Доц. д-р Росица Симеонова - Values and human resource management in social work – dimensions and interrelations

Доц. Иванка Дакова – New composite materials for selective determination of toxic forms of chemical elements in environmental samples

1. "Newly designed organic-inorganic nanocomposite membrane for simultaneous determination and speciation analysis of chromium and manganese in water samples" (Penka Vasileva and Irina Karadjova)

2 . "Ionic liquid modified polymer gel for arsenic speciation" (Ivanka Dakova and Irina Karadjova)

Доц. Георги Николаев - Increase of iPSC reprogramming efficiency by cell membrane potential (Vm) modulation

Доц. Милена Миланова - Digital Maturity of Public Libraries in Bulgaria

Доц. д-р Добрин Атанасов – Image and Narrative. Theoretical and Artistic Studies on the Visual Arts in the Context of historical, socio-cultural and scientific-technological Development

Доц. д-р Силвия Върбанова - Nowadays culture of poverty – dimensions and spread among youth

Доц. Тина Георгиева - Diplomacy in the Modern Era. Between Ideology and Practice

Проф. Нели Василева - Model of evaluation of receptive language in preschool aged children

Доц. д-р Боян Ломев - Investigating the effect of urban mobility innovation using mode-switching time series methods

Доц. д-р Елисавета Пенева – Impact of thermodynamic conditions оn the development of continental and maritime thunderstorms over Bulgaria and the Black sea

Доц. д-р Галина Георгиева - Algorithm literacy: socio-pedagogical aspects

Доц. Ренета Райкова - Investigation of the focal mechanisms of earthquakes with magnitude M≥4 in the territory of Bulgaria and its surroundings

Проф. Адриана Дамянова - The reading practices of Bulgarian students (at home and abroad)

Проф. Анна Цоловска – Movement and statics – theoretical research and artistic realizations in visual graphic and plastic arts

Проф. Клара Тонева - Orthodox Theology in Dialogue

Проф. дпн Николай Попов – The School Counselor between Autonomy and Control: A Comparative Study in Nine European Countries

Доц. д-р Вихра Найденова - Influence of Psychological and Social Factors on Work Engagement and Well-being in organizational context

Проф. Силвия Николаева - Social and pedagogical paradigms for research and modelling of educational ecosystems

Доц. д-р Мая Чолакова - Competency-based approach in the education of social pedagogy students

Доц. Димитър Златинов - Undeclared work and informal employment in Bulgaria (Prof. Stefan Petranov, Assist. Prof. Radostina Ivcheva)

Доц. д-р Стефан Милетиев – Shared Spaces, Tolerance and Volunteering

Конференцията ще продължи и на 24 април 2024 г. , когато всяка от групите ще представи в отделна сесия своите постижения.

Програма

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":