Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / KОНКУРС за стипендия и награда от Фонд „Дейл и Кристин Айкелман за арабистика и ислямознание“

   

Срок за подаване на документите: 5 декември 2023 г.

 

Катедра „Арабистика и семитология“

Обявява

Бакалавърска стипендия и магистърска награда

„Дейл и Кристин Айкелман“

За високи постижения в областта на арабистиката и ислямознанието

 

По повод патронния празник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и съобразно решение на Факултетния съвет на Факултета по класически и нови филологии (протокол № 7/07.03.2023 г..) Катедра „Арабистика и семитология“ обявява конкурс за стипендия и награда от Фонд „Дейл и Кристин Айкелман за арабистика и ислямознание“, създаден с целево дарение от изтъкнатия международно признат изследовател на арабския свят и исляма, доктор „хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ професор Дейл Айкелман и Кристин Айкелман, Дартмут колидж (САЩ), както следва:

 

I. Стипендия за високи постижения в учебния процес, отпускана на студенти от бакалавърската програма по арабистика (в размер на 1 500 лв. годишно)

  • Условия и критерии за селекция:

(1) успех от предходната учебна година минимум „Много добър“;

(2) мотивационно писмо за изучаването на арабистика с приложена автобиография;

(3) препоръка от преподавател в специалност „Арабистика“;

(4) курсова работа по избор от задължителна или избираема дисциплина в специалност „Арабистика“ в качеството ѝ на пример, онагледяващ студентски умения.

 

II. Магистърска награда за изключително високи постижения при подготовката на дипломна работа (в размер на 2 500 лв.)

  • Условия и критерии за селекция:

(1) мотивационно писмо с приложена автобиография, поставящо акцент върху бъдещи изследователски планове, от които да проличава как ще бъдат използвани придобитите в магистърската програма на Катедра „Арабистика и семитология“ умения (приоритет имат кандидатури, свързани с преход от магистърски към докторантски изследвания);

(2) магистърска диплома/уверение с академична справка;

(3) текст на дипломната работа (защитена не по-късно от втората възможна сесия за съответния вариант на магистърската програма към Катедра „Арабистика и семитология“);

(4) Резюме на дипломната работа на английски език (до 5 стр.).

 

Процедура за кандидатстване и селекция:

  • Документите се подават в електронен вид (подредени последователно в общ pdf) и на хартиен носител до Комисията по селекция към Фонд „Дейл и Кристин Айкелман за арабистика и ислямознание“ чрез инспектора по учебната дейност на Катедра „Арабистика и семитология“ г-жа Лилия Пашеева (arabistika.su@gmail.com).
  • Комисията по селекцията определя носителите на бакалавърската стипендия и магистърската награда, след което изборът се утвърждава официално от Катедра „Арабистика и семитология“.
  • През настоящата 2023 – 2024 г. бакалавърската стипендия и магистърската награда „Дейл и Кристин Айкелман“ за високи постижения в областта на арабистиката и ислямознанието ще бъдат връчени на 18 декември – Международния ден на арабския език.

 

Срок за подаване на документите: 5 декември 2023 г.