Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Радослав Костадинов - тенис / Визитка

   

Бакалавър - НСА "Васил Левски" - треньор по тенис и учител по физическо възпитание и спорт - 1999 година

Магистър - НСА "Васил Левски" - Спорт за високи спортни постижения - 2003 година.

Защитава докторската си степен в СУ "Св. Климент Охридски" към Департамент по спорт по направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт - тенис - 2017 година.

Печели конкурс за асистент през 2013 година към СУ, Департамент по спорт.

Печели конкурс за главен асистент през 2017 година към СУ, Департамент по спорт.