Начало / Университетът / Департаменти

   
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

София 1111, ул. Коста Лулчев 27

тел. 872 34 81(2)
факс: 870 53 28
e-mail: office@deo.uni-sofia.bg
уеб сайт: http://www.deo.uni-sofia.bg
ДЕО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ

София 1619, бул. Цар Борис ІІІ № 224

телефон: 02 8080 725
02 8080 733

 

уеб сайт: http://www.diuu.bg
DIUU
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ  

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Ректората, стаи №120 и № 209А (до Мензата)

тел. 944 27 49; 9308 (в. 435, 703)

факс/тел.: 943 38 18

Спорт