Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация

   

Ръководител: гл. ас. д-р Петя Христова

Ректората - стая 120, тел. 9308 435, Спортен салон Биологически факултет

проф. д-р Боряна Туманова
Ректората - стая 120, тел. 9308 435, ст. "Академик - ІV-ти км", басейна, тел. 972 21 47

доц. д-р Евгени Йорданов
Ректората - стая 120, тел. 9308 435, тенис комплекс ""Бонсист" , Barocco sport

гл. ас. д-р Иванка Кърпарова

Ректората - стая 120, тел. 9308435, спортен комплекс "Бонсист"

гл. ас. д-р Филип Шабански
Ректората, стая 120, тел. 944 27 49, ст. "Академик - Гео Милев", тел. 872 06 81

гл. ас. д-р Петя Христова
Ректората, ст. 120, тел. 94427 49, спортен комплекс "Академик"

гл. ас. д-р Радослав Костадинов
Ректората, стая 120, тел. 9442749, тенис комплекс "Бонсист" , Barocco sport

гл. ас. Биляна Рангелова
Ректората, стая 120, тел. 9442749, ст. "Академик - ІV-ти км", басейна, тел. 972 21 47

гл. ас. Валерия Луканова

Ректората, стая 120, тел. 944 27 49, ст. "Академик - Гео Милев"

доц. . Стефан Милетиев , д-р
Ректората, стая 120, тел. 9442749, фитнес център Милетиев

гл. ас. Николета Бочева , д-р

Ректората, стая 120, тел. 9442749

блок 8, студентски град, спирка на 280, 413, 88

гл. ас. Гергана Деспотова, д-р

Ректорат, Център по кинезитерапия, тел. 02 9308 447

блок 8, студентски град, спирка на 280, 413, 88

ас. Теодор Георгиев

блок 8, студентски град, спирка на 280, 413, 88

 

Ръководители катедра:

2001-2005 - Анжелина Янева;

2005-2009 - Анжелина Янева;

2009-2013 - Боряна Туманова;

2013-2017 - Иванка Кърпарова

2017-2021 Иванка Кърпарова