Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Доц. д-р Боряна Пелова

   

Доц. д-р Боряна Цветанова Пелова

Screenshot_20231005_225451_Gallery

SCOPUS ID: 55279824500

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1393-1002

До 2024 г. доц. Боряна Пелова публикува под името Боряна Богданова.

Доц. д-р Боряна Пелова е водещ международно утвърден професионалист с многогодишен опит в областта на изкуствения интелект и обработката на големи масиви от данни. Нейната експертиза обхваща както класически, така и авангардни методи, базирани на машинно самообучение.

Като ръководител и участник в редица изследователски проекти, насочени към решаването на обществени предизвикателства като качеството на въздуха, предотвратяване на депресия, дигитализация на публичен сектор и МСП, финансова стабилност и др., доц. Пелова допринася за развитието на тази научна област. Текущите проекти, по които доц. Пелова работи, са:

Дейността на доц. Пелова има ключова роля за развитието на иновативна магистърска програма "Изкуствен интелект за бизнес и финанси" като неин академичен директор. Значим научно-образователен принос на доц. Пелова е разработката на финансирана от бизнеса докторска програма.

Доц. Пелова ръководи Кариерния център на Стопанския факултет към СУ от основаването му през 2016 г. до декември 2023 г. Дейността й подпомага общественото развитие чрез множество мащабни кариерни събития, насочени към ученици и студенти в подкрепа на успешна кариерна реализация, изпълнена със смисъл.

В периода 2019 – 2023 г. доц. Пелова е зам.-декан на Стопанския факултет. В тази си роля тя допринася съществено за изграждането на устойчива връзка университет-бизнес, която е в подкрепа на осигуряването на модерен високотехнологичен образователен процес.

От 2023 г. насам доц. Пелова работи активно в посока на създаване на синергия училище-университет-бизнес. Тя е сред инициаторите за афилииране на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас към Софийски университет „Св. Климент Охридски” и към настоящия момент е координатор на дейностите между Стопанския факултет и Гимназията.

Интервю с доц. Пелова по проект „Капсула на времето 2024“

Интервю с доц. Пелова по проект „Капсула на времето 2023“

За контакт: bpelova@feb.uni-sofia.bg

Списък с публикациите