Начало / Университетът

   

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

1504 София, бул. "Цар Освободител" 15

  централа: (02) 9308 200
  факс: (02) 9460 255

 

Университетът е първото българско висше училище.

Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната българска културна и просветна традиция.

Открийте за себе си най-големия и модерен учебен научноизследователски център в България със 119 специалности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки с помощта на нашия сайт.