Начало / Университетът / Административна структура / Контролен съвет

   

Председател

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА
Ректорат, стая 9
тел. 987 99 24, 9308 219

Приемно време:
понеделник 8.30 - 9.30 часа

 

Зам.-председател

доц. д-р НАТАЛИЯ КИСЕЛОВА

 

Членове на Контролния съвет

проф. д-р Владимир Димитров - ФМИ
проф. д-р Цветан Сивков - ЮФ
доц. д-р Веселин Тепавичаров - ИФ
доц. д-р Красимир Митев - ФзФ

 

От квотата на докторантите

Владислав Дацов - ЮФ