Начало / Университетът / Преподаватели

   

Текущи конкурси

 

 

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 г. в чуждестранни висши училища
Срок за подаване на документите: 30 ноември 2021 г.

 

Community Research Awards в СУ "Св. Климент Охридски" – първа конкурсна сесия
Срок за подаване на проектни предложения: 10.01.2022 г.

 

Номинации за италианската награда за двустранно научно сътрудничество на МВР и международното сътрудничество за италиански изследователи в чужбина
Срок за подаване на формулярите: 10.01.2022 г.

 

Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

 

Университетската библиотека предоставя достъп до дигиталната платформа на ООН

 

Зографска електронна научно-изследователска библиотека към СУ

 

Sylff Research Abroad

 

Подайте сигнал за нередности