Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия

   

Основана 1992 г.

Научноизследователско направление: статистика и иконометрия, количествени методи в управлението.

 

Ръководител: доц. д-р Николай Нетов

 

 

Новини - Катедра Статистика и иконометрия

Summer Training: Machine Learning Algorithms - Трявна, 23-27 юли 2018

26.07.2018

 

 


Катедра „Статистика и иконометрия”

Описание на дейността:

1. Образователна:

  • Катедрата участва с курсовете в бакалавърските програми по икономика и стопанско управление
  • Катедрата администрира следните магистърски програми: Управленски изчислителни системи (УИС), Статистика и финансова икономика, Актюерство и управление на риска.
  • Обучава докторанти по „Приложна иконометрия и икономическо моделиране”

 

2. Научно изследователски направления:

  • Приложна иконометрия и икономическо моделиране
  • Приложение на изчислителната техника в икономиката

 

3. Международна дейност

  • Катедрата участва във всички международни програми на факултета