Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Етика и комуникация), обявен в Държавен вестник, бр. 44 от 29.05.2018 г.