Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Филип Шабански - фехтовка / За контакти

   

Email: shabanski@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435

Кабинет: стая 120, Стадион "Академик" до Асикс АРЕНА

Приемно време: стая 120, сряда 10.00-11.00, стадион Академик сряда 13.00-14.00

Катедра: Индивидуални спортове и рекреация

Отговорник на: Факултет по химия и фармация