Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Евелина Радославова Андреева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес:
https://us02web.zoom.us/j/87068276782?pwd=NWJXbHplTktKNjhkUTRrbW5kenc2UT09

Meeting ID: 870 6827 6782
Passcode: 825834