Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кампания за записване на избираеми дисциплини - летен семестър на учебната 2023-2024г.

   

 

 

Уважаеми студенти,

(отнася се само за студенти бакалаври)

 

Кампанията за записване на избираеми дисциплини за летния семестър на учебната 2023-2024 година ще се проведе както следва:

 

  • Първи етап от кампанията - от 27.11.2023 г. до 4.12.2023 г. включително;
  • Втори етап от кампанията - от 11.12.2023 г. до 17.12.2023 г. включително.

 

 

Участието в кампанията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е задължително за всички студенти на ФКНФ.

Mоля, внимателно прочетете указанията по-долу !

 

  • Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване, студентът носи отговорност за съответните последствия.
  • Всеки студент трябва да събере минимум 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини.
  • Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти“ и администраторът на СУСИ нямат право да приемат молби за промяна в записаните избираеми дисциплини.
  • С решение на ФС на ФКНФ (протокол № 2/16.10.2018 г.) изборът за избираеми дисциплини приключва след края на втория етап от кампанията и не се допуска по-нататъшно отписване и записване на студентите освен при извънредни обстоятелства и след разрешение от Декана !
  • При проблеми - l.robertovitch@uni-sofia.bg

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2023-2024 г. :

 

Специалност " Класическа филология "

Специалност " Новогръцка филология "

Специалност " Унгарска филология "

Специалност " Френска филология "

Специалност " Италианска филология "

Специалност " Румънска филология "

Специалност " Немска филология "

Специалност " Скандинавистика "

Специалност " Английска филология "

Специалност " Испанска филология "

Специалност " Португалска филология "

Специалност " Тюркология "

Специалност " Арабистика "

Специалност " Японистика "

Специалност " Китаистика "

Специалност " Индология "

Специалност " КМЧЕО "

Специалност " Кореистика "

Специалност " Южна, Източна и Югоизточна Азия "

Специалност " Профил учител "

Специалност " Африканистика "

Специалност " Арменистика и кавказология "

Специалност " Иранистика "

 

 

Инспектори на катедри:

Класическа филология (Класическа, Новогръцка и Унгарска филологии, МП Антична Култура и Литература) - Деана Маркова ddnenkova@uni-sofia.bg

Романистика (Френска, Италианска и Румънска филология, МП Превод, МП Франкофония, многоезичие и медиация, МП Антропологически Изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България – desislawa@uni-sofia.bg

Германистика и скандинавистика ( МП Нордистика, МП Език, култира, превод) – ksmetodiev@uni-sofia.bg

Англицистика и американистика (МП Език и култира, МП Комуникация, език, литература, медии, МП Конферентен превод) - deas@fcml.uni-sofia.bg

Испанистика ( МП Приложна лингвистика, МП Семиотика, език и реклама) – ispanistika61@gmail.com, mnpetrova1@uni-sofia.bg

Португалистика и лузофонски изследвания - desislawa@uni-sofia.bg

Методика на чуждоезиковото обучение – katedra.metodika@abv.bg

Арабистика и семитология - arabistika.su@gmail.com

Китаистика, Кореистика, Японистика, ЮИЮА - chakarska@uni-sofia.bg

Класически Изток (Иранистика, Индология)- turkicstudies.su@gmail.com

Тюркология и алтаистика - turkicstudies.su@gmail.com

 

Tехнологията за записване на избираеми дисциплини през СУСИ е подробно описана в публикуваните по-долу документи: