Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Новини / Архив 2017

   

Участие на ФЖМК в международна научна конференция в Швеция
На международната научна конференция „Употреба на околната среда 2017 – мултидисциплинарни подходи към урбанизацията и уязвимостта“ в Университета на Йевле, Швеция (03-05.12. 2017 г.) Факултетът по журналистика и масова комуникация бе представен от проф. д-р Лилия Райчева и нейната редовна докторантка от Надежда Митева с доклад на тема „Употреба на медийната среда и информационните и комуникационните технологии – уязвимостта на възрастните хора и предизвикателствата пред тях“. Докладът обобщава данни от емпирично изследване на различията между поколенията като потребители на медийно съдържание, както и техните нагласи за справяне с явлението „фалшиви новини“, проведено и представено от Надежда Митева. Изследването е проведено в рамките на COST Акциите на Европейската комисия IS 1402: Ageism - A Multi-National, Interdisciplinary Perspective и IS 1404: Evolution of Reading in the Age of Digitization (E-READ), с подкрепата на Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент), Фонд Научни изследвания - проект ДКОСТ- 01/11-04.08.2017 и Университета в Йевле, Швеция.

Испанската журналистика днес

Среща с Рамон Перес Маура, заместник-директор на в. ABC, ще се проведе на 15 ноември 2017 г. от 18.00 ч. във Ф

ramon

ЖМК. Срещата се организира със съдействието на Посолството на Кралство Испания и Института „Сервантес“. Водещ проф. Лазар Копринаров

Рамон Перес Маура е журналист, заместник-директор на в. АБС (ABC), всекидневник, в който преминава цялата му професионална кариера от 1989 г. и където води страниците за политически мнения и анализи. Сътрудник в приложението „ABC Cultura” и коментатор в програмите „La linterna” и „Herrera en COPE” на радио KOПЕ (COPE).
Бивш генерален секретар на Европейскиясъюз на всекидневниците (European Dailies Alliance), обединяващ Le Figaro, The Daily Telegraph, ABC и Die Welt. Бивш главен редактор на Internacional и кореспондент на Oriente Medio със седалище в Кайро. Като пратеник на АБС пътува в над петдесет страни в Европа, Африка, Америка и Азия. Сътрудничил е и в различни испански изданияPolítica Exterior, Nueva Revista, Veintiuno – и други от Аржентина, България, Чили, Колумбия, САЩ (The Wall Street Journal), Франция и Перу. Член на Административния съвет на Изследвания на външната политика А.Д. (Estudios de Política Exterior S.A.), на Научния съвет на кралския институт за международни изследвания и стратегии Elcano и президент на Испанския комитет за Паневропейски съюз.

sem_press17

Медии, комуникации, традиционно и дигитално публикуване

Докторантски семинар на Катедрата "Пресжурналистика и книгоиздаване"

Катедрата „Пресжурналистика и книгоиздаване” организира докторантски семинар „Медии, комуникации, традиционно и дигитално публикуване”, който ще се състои на 20 и 21 ноември 2017 г. от 10 часа в 29 зала на ФЖМК.

Семинарът се провежда в рамките на Климентовата седмица, на честванията на 130-ата годишнина от основаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е посветен на 20-годишнината от създаването на специалността „Книгоиздаване”.

Семинарът се организира с участието на докторанти и постдокторанти от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Програма на семинара
ПРОГРАМА НА ДОКТОРАНТСКИЯ СЕМИНАР НА КАТЕДРАТА „ПРЕСЖУРНАЛИСТИКА И КНИГОИЗДАВАНЕ“
„Медии, комуникации, традиционно и дигитално публикуване”
20 НОЕМВРИ
ПАНЕЛ 1: ИЗДАТЕЛСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ – ТРАНСФОРМАЦИИ И КОМУНИКАЦИЯ
МОДЕРАТОР: ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА „ПРЕСЖУРНАЛИСТИКА И КНИГОИЗДАВАНЕ”
10,00 – 10,15 Георги Александров, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Спадът в продажбите на електронни книги – фалшива новина или неочаквана реалност
10.15 – 10.30 Симона Калева, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Литературната агенция – между теорията и практиката в книгоиздаването
10,30 – 10,45 Светла Никова, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Синергично взаимодействие между книгоиздаването и книготърговията
10,45 – 11,00 Жана Попова, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Българското книгоиздаване и българската художествена литература през 2017 година - специфики и тенденции
11,00 – 11,15 Бистра Величкова, катедра „Радио и телевизия”
От журналистика към литература. Влиянието на журналистическата работа върху художественото писане
11,15 – 11,30 Екатерина Николова, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”
Проблемът с кадрите в полиграфията
ДИСКУСИЯ
ПАНЕЛ 2: РЕТОРИЧЕСКИ ПАРАДИГМИ НА МЕДИИТЕ
МОДЕРАТОР: ДОЦ. Д-Р ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ, ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН НА ФЖМК
13,00 – 13,15 Ваня Сухарова, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Журналистиката на гражданите - възможност, заплаха или алтернатива за професионалната журналистика
13,15 – 13,30 Мария Спасова , катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”
„Букви и бонбони“ и „Добър вечер, мили деца!“ от Никола Балабанов между детския радиочас и детската книга
13,30 – 13,45 Калоян Вушев, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Креативни и стандартни подходи в графичния дизайн на списанията
13,45 – 14,00 Евелина Гечева, катедра „История и теория на журналистиката”
Стартът на в. „Зора” (1919 – 1944)
14,15 – 14,30 Таня Данаджикова, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”
Изследване на факторите при четенето за удоволствие
14,30 – 14,45 Екатерина Титова, катедра „История и теория на журналистиката”
Глобално vs глокално в културната журналистика
ДИСКУСИЯ
21 НОЕМВРИ
ПАНЕЛ 3: ДИГИТАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА И ИНТЕРНЕТ КУЛТУРА
МОДЕРАТОР: ПРОФ.Д-Р ГРЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА
10,00 – 10,15 Лора Симеонова, „катедра Пресжурналистика и книгоиздаване”
Fact-checking в чудния свят на българското „новинарско фентъзи”
10,15 – 10,30 Ирина Тодорова, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”
Съвременни тенденции в четенето, възприемането и разпространението на литература във виртуалната култура
10,30 – 10,45 Розалия Варджиева, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Визуална комуникация и устойчив уеб дизайн на новинарските сайтове
10,45 – 11,00 Йордан Карапенчев, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Тенденции в използването на писмената разговорна реч при копирайтинг текстове в интернет
11,00 – 11,15 Боян Иванович, катедра „История и теория на журналистиката
Технологиите, които владеят съзнанието ни: технологични трикове на социалните мрежи
ДИСКУСИЯ

ПАНЕЛ 4 ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ И МЕДИЙНИ РЕФЛЕКСИИ
МОДЕРАТОР: ДОЦ. ДН АНДРЕАНА ЕФТИМОВА
13,00 – 13,15 Димитър Сотиров, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване”
Медийни презентации на творческата личност (Феноменът Гена Димитрова – медийни образи в три десетилетия)“
13,15 – 13,30 Марио Николов, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”
Роля и комуникационна значимост на социалните медии в процеса на популяризиране на съвременната фестивална и клубна електронна музика
13,30 – 13,45 Боян Георгиев, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция
Въздействието на политическата карикатура върху глобални репутационни кризи. Ключови променливи на казусите „Юландс-Постен“ (2005) и „Шарли Ебдо“ (2015).
13,45 – 14,00 Емилия Благоева Кикарина - катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама”
За един неизследван въпрос от историята на богомилството в средновековна България. Комуникационният модел на богомилското движение в светлината на запазеният изворов материал
ДИСКУСИЯ

Медийният образ на българския външнополитически дневен ред
Изследване на тема "Външнополитическите тези в предизборната кампания за парламентарни избори 2017 г. (24.02–24.03.2017)" представят във ФЖМК на 29 ноември 2017

semin

Какъв е медийният образ на българския външнополитически дневен ред? Отговорът на този въпрос се търси с анализа на политическите твърдения в предизборната кампания за парламентарните избори на 26.03.2017 г., както и с по-широкия поглед към представянето на външната политика на България в публичното пространство в изследване на научен колектив от катедра "История и теория на журналистиката", осъществено по проект, финансиран от Софийския университет.
Резултатите от изследването ще бъдат представени от авторките проф. д-р Мария Нейкова и ас. д-р Ралица Ковачева на среща, която ще се състои на 29.11.2017 г. от 16 ч. във ФЖМК, зала 61.

"Българското пътуване в Европа” на БНТ тръгва от Факултета по журналистика и масова комуникация

bnt_eu

БНТ представи проекта си ЕП 202ПЕТ в зала 13 на ФЖМК в присъствието на заместник-министъра за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Моника Панайотова, ръководителя на Информационното бюро на Европейския парламент в България, Теодор Стойчев и студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет.
Проектът се базира на БЯЛАТА КНИГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА от 1 март 2017 г. и нейните пет сценария за развитие до 2025 г. Основната цел на БНТ е посредством ПЕТ телевизионни продукции, подкрепени от специален уеб модул, да разшири познанията относно идентичността, ролята и политическата природа на Европейския парламент, като единствената демократично избирана институция.
До средата на 2018 г. зрителите ще имат възможност да видят документалната поредица “Българското пътуване в Европа”, която ще представи някои от основните предизвикателства пред Общността през погледа на младите хора. В заснемането на всеки от епизодите участие ще вземат четирима младежи, подбрани чрез кастинг. Съвместно с продуцентите на всеки от филмите – водещи журналисти от обществената медия, те ще посетят седалищата на Европейския парламент в Брюксел и Страсбург, ще имат възможност да се срещнат с представители на европейските институции, ще разговарят с граждани на различни европейски държави в търсене на общите очаквания за бъдещето на Европа. Виж повече.

„Жени и журналистика“ - дискусия и обучение във ФЖМК

bgfundforwomen

Дискусия на тема „Жени и журналистика“ ще се проведе на 12 октомври 2017 г. от 9:30 часа в зала 61 на ФЖМК. Тя се организира в сътрудничество с Катедра "История и теория на журналистиката" в рамките на проект "Журналистика от жените за жените", изпълняван от фондация "БлуЛинк" с подкрепата на Българския фонд за жените. Дискусията ще бъде последвана от обучителна лекция за журналистки от 14 до 18 часа в зала 66.
Действащи журналистки и изследователи ще споделят опит и гледни точки за професионалните предизвикателства пред жените медиите–от неуважителното отношение от страна на събеседниците до трудностите в професионалното израстване.
Сред участниците в дискусията ще бъдат Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти, авторката на „Неуютен блог“ Светла Енчева, Николета Даскалова от Фондация "Медийна демокрация", Ружа Смилова от Центъра за либерални стратегии, доц. д-р Мария Попова, ръководител на катедра "История и теория на журналистиката" и д-р Павел Антонов, управляващ редактор на фондация “БлуЛинк”.

За свободата на словото... и на образа: политическата карикатура и журналистиката днес

Cagle

Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“

9 октомври 2017, 11.00, Факултет по журналистика и масова комуникация , ул. Московска 49, зала 17

Лектор: Дарил Кейгъл, американски карикатурист

Дарил Кейгъл е израснал в Калифорния, учил е в Калифорнийския университет в Санта Барбара, след което се мести в Ню Йорк, където работи в продължение на 15 години за „Мъпетите“ на Джим Хенсън, като илюстрира редица книги, списания и всякакви други продукти.

Рисувал е карикатури за редица издания и компании, сред които Tribune Media Services, Midweek и Honolulu Advertiser. През 2000 г. става карикатурист на Slate.com, a през 2005 г. започва да работи за сайтовете msnbc.comи NBCnews.com. Карикатурите на Дарил Кейгъл се разпространяват от над 850 вестника, включително половината от всекидневниците в Америка с платено разпространение.

През 2001 г. Дарил Кейгъл основава нова асоциация от карикатуристи - Cagle Cartoons,Inc. (www.CagleCartoons.com), която разпространява както работите на Кейгъл, така и тези на седемдесет други редакционни карикатуристи и колумнисти до възможно най-голям брой издания. Дарил Кейгъл е бивш президент на Националното дружество на карикатуристите и на Фондацията на Националното дружество на карикатуристите.
Семинарът се провежда със съдействието на Посолството на Съединените американски щати

ФЖМК в конференцията Книгите, екраните и четящият мозък във Вилнюс

brain

Международната научна конференция Книгите, екраните и четящият мозък се проведе от 27 до 29-ти септември 2017 г. в столицата на Литва - Вилнюс. Този акадмичен форум бе организиран от Факултета по комуникации на Вилнюския университет и Обществото за история на авторството, четенето и публикуването в рамките на програмата за Европейско сътрудничество в областта на науките и технологиите. Акция IS 1404 на Европейската комисия E-READ (2014-2018) предоставя платформа за интернационално и интердисциплинарно сътрудничество на изследователи, които се занимават с електронното четене в цифровата епоха в страните-членки на Европейския съюз.

Факултетът по журналистика и масова комуникация се представи с два доклада: Практиките на електронното четене при достъпа до електронните репозиториуми на докторанта от Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” Георги Александров и Предизвикателствата пред електронното четене и въздействието им върху търговската реализация на електронните книги на Георги Александров и проф. д-р Лилия Райчева, която е и член на Управителния съвет на Акцията.

Международен семинар "Дигиталните медии и гражданското общество в България" във ФЖМК
На 21 септември във ФЖМК се проведе международен семинар на тема "Дигиталните медии и гражданското общество в България". Този семинар е организиран в рамките на изследователския проект "Дигиталните медиии и динамиката на гражданското общество в новите източноевропейски демокрации", базиран в Университета Сьодерторн, Швеция, и финансиран от фондация "Балтийско море". Семинарът се провежда в сътрудничество с Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Ръководител на проекта е проф. д-р Мария Бакърджиева от Университета в Калгари, възпитаничка на ФЖМК. Доклади на семинара представиха изследователи от ФЖМК, Университета Сьодерторн и Военния университет, Швеция, Университета в Калгари, Канада, НБУ, неправителствени организации.

 

Лекции на проф. Богуслава Добек-Островска във ФЖМК

bogusawa_dobekostrowska

Проф. Богуслава Добек-Островска е дългогодишен преподавател в Университета на Вроцлав. Тя е специалист в областта на политическата комуникация и на мас-медийните системи. Редактор е на научното списание Central European Journal of Communication, на Series Peter Lang Edition Studies in Communication and Politics и на Series University of Wrocław Communication and Media. Проф. Богуслава Добек-Островска гостува на ФЖМК по програмата за обмен на преподаватели „Еразъм”.
ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ
(на английски език)
12. 09. 2017 г. ,
Ауд. 43, 9-11 ч.
Журналистическият професионализъм (Journalistic professionalism)
Ауд. 15, 11-13 ч.
Политическият паралелизъм в Централна и Източна Европа (Political parallelism in Central and Eastern Europe)
Ауд. 43, 15-17 ч.
Медийните системи в Централна и Източна Европа (The media systems in Central and Eastern Europe)
13. 09. 2017 г.
Ауд. 43, 9-11 ч.
Трансформация на ефирния медиен пазар в Централна Европа ( Transformation of the broadcasting media market in Central Europe)

Почина проф. дфн Колю Колев

KKolev

Повече от двадесет години проф. д.ф.н. Колю Колев беше преподавател, а в последните от тях и декан на Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той си отиде от този свят след кратко боледуване на 23 юли 2017

г., месеци след 90-годишния си юбилей.

Проф. Колев е автор на многобройни научни трудове по теория и практика на журналистиката, икономиката и социалните отношения. Активен член на Съюза на българските журналисти. Преди да се посвети на академична дейност работи във вестниците "Народна младеж" и "Работническо дело". Последните години отдава на широки исторически и народопсихологически изследвания, придружени от сравнителни анализи на езика и стила на народното творчество в поредица с резултатите от неговите краеведчески проучвания, съчетани с разкази и спомени от колоритни представители на родния край.
Ръководството на ФЖМК изказва най-искрените си съболезнования на неговите близки.

Премиера на студентската книга „(Не)забравените“

 

nezab

Повече от сто души изпълниха Литературен клуб „Перото“ на представянето на книгата „(Не)забравените“, издадена от Факултета по журналистика и масова комуникация. Изданието е дело на студентите по книгоиздаване от втори курс и е резултатът от занятията им по дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“.

Посветена на пазителите на словото – библиотекарите, „(Не)забравените“ съдържа 36 текста, които пресъздават предимно действителността в малките читалищни и училищни библиотеки, но представят също няколко регионални и специализирани библиотеки. Сборникът пресъздава срещите на студентите с библиотекари от всички краища на България. Виж повече.

Студенти по книгоиздаване представиха книгата си

knigh17

Конферентна зала в Ректората се оказа малка за всички гости на премиерата на студентската книга „Между книгите и хората”. Изданието на Факултета по журналистика и масова комуникация е посветено на призванието да бъдеш книжар.

В представянето на книгата участваха деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. д-р Теодора Петрова, ръководителят на Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” проф. д-р Веселина Вълканова, преподаватели, студенти и любители на книгата. Макар и виртуално, в премиерата се включиха и две българки, открили наскоро книжарница в Лондон. Виж повече.

На добър път на випуск 2016 г. на ФЖМК!

vipusk_2016

Над 200 бакалаври и магистри от Факултета по журналистика и масова комуникация от випуск 2016 г. получиха дипломите си за висше образование на тържествена церемония в Аулата на Софийския университет. 139 от тях завършват с отличен успех, един е пълният отличник на випуска. Виж повече

IAMCR

Участие на ФЖМК в световна конференция

От 16 до 20 юли 2017 г. в Картахена, Колумбия се проведе конференция на Международната асоциация на изследователите в областта на масовите комуникации - IAMCR. С основна тема „Трансформиране на културата, политиките и комуникациите: нови медии, нови територии, нови дискурси“ бе отбелязана шейсетата годишнина на Асоциацията. Сред над 1400 заявени доклади, представени в 15 секции българското участие бе с два доклада: „Медийният образ на политическия популизъм в България“ и „Медийната грамотност и политическият популизъм в контекста на медийната екология“, представени в съавторство от проф. д-р Лилия Райчева от ФЖМК и доц. дсн Добринка Пейчева от ЮЗУ. В двата доклада авторките представиха резултатите от участието си в Акция COST IS 1308 на Европейската комисия: „Популистката политическа комуникация в Европа: разбиране на предизвикателствата на медиатизирания политическия популизъм пред демократичните политики“.

studkn03

Премиера на книги, изцяло създадени от студенти по "Книгоиздаване"

За първи път Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет издава две книги, изцяло създадени от студенти. Те са материализираният резултат на заниманията в дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“ под методическото ръководство на хон. преп. Георги Александров, която цели обучението да се доближи максимално до издателската практика. Студентите по книгоиздаване са не само автори на всички текстове, но извършват и целия издателски процес – редактиране, коригиране, дизайн, предпечатна подготовка.

И двете книги са посветени на хората, професионално отдадени на книжовното дело – библиотекарите и книжарите.
Книгата на второкурсниците носи символното заглавие (НЕ)ЗАБРАВЕНИТЕ. Нейните 36 текста се фокусират върху оцеляването на малките читалищни и училищни библиотеки, но представят също няколко регионални и специализирани библиотеки. Сборникът пресъздава срещите на студентите с библиотекари от всички краища на България.
В съдържанието намират място и големи библиотеки в Азия, Холандия и Египет. Включен и разговор с водещ експерт от прочутата Бодлиева библиотека в Оксфорд. Част от материалите навлизат в по-обща проблематика като недостатъчното финансиране и дигитализацията на фондовете. Разкриват се тъжни историиз а разпиляването на национализираната Царска библиотека и унищожаването на книги под идеологически диктат, но и обнадеждаващи фактизадостъпа на незрящи до библиотечните фондове и опазването на ценно книжовно наследство в читалища и музейни сбирки.
Студентите от трети курс насочват читателя към призванието да бъдеш книжар. Неслучайно тяхната книга, включваща 24 текста, е озаглавена МЕЖДУ КНИГИТЕ И ХОРАТА.Представени са най-вече независими книжарници със своя неповторима атмосфера и специфичен облик. Географският обхват на книгата е широк, като освен книжарници от различни български градове, присъстват и примери от чужбина. Любопитно е и интервюто с две българки, открили наскоро книжарница в Лондон. Повечето текстове отразяват днешния ден, но част от публикациите отвеждат назад във времето.
С представянето на своите книги студентите слагат началото и на дарителска акция.Те канят всички гости на премиерите да донесат книги, които ще бъдат дарени на читалищни библиотеки. Инициативатацели да се даде гласност на недостатъчното финансиране на библиотеките за обновяване на фондовете им.
МЕЖДУ КНИГИТЕ И ХОРАТА ще бъде представена на 5 юни, от 18:00 ч., в Новата конферентна зала в Ректората на Софийския университет.
Премиерата на книгата (НЕ)ЗАБРАВЕНИТЕ ще бъде на 8 юни, от 18:00 ч., в Литературен клуб „Перото“.

Фестивал на студентското творчество. Представяне на портал за медийна култура. 18 май, зала 43

medialog

 

Отличия за студенти от ФЖМК
На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха наградени отличените в конкурса „Студент на годината“ на Софийския университет. Победител в категория „Социални науки“ стана Младен Печевски, студент в магистърската програма „Продуценство и креативна индустрия“ във Факултета по журналистика и масова комуникация. З
Годишната студентска стипендия в размер на 1000 лв., отпускана от фондация „Радостина Константинова”отиде при третокурсника от ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” Благовест Илиев. На традиционните вече национални филологически студентски и докторантски четения в ЮЗУ „Неофит Рилски“, чрез които се отбелязва празникът, посветен на св. св. равноапостолни Кирил и Методий - 11 май, беше отличена докторантката по медиен език и стил Ива Иванова – представител на ФЖМК в научното състезание. Ива Иванова получи втора награда от авторитетно жури за доклада си на тема: „Развитие на смислообразната система в рекламния текст. Контрадиктно-синергетичен подход“. Научен ръководител на докторантката е доц. д.н. Андреана Ефтимова.

Петото издание на Европейския радиопроект “Europe on Air” в София

radioEU

За пета поредна година се състоя европейският радиопроект „Europe on Air”. Тазгодишното издание от 9 до 13 май 2017 се проведе за първи път в София в съвместно партньорство на радио Бинар на БНР, програма „Зелена София” и ФЖМК на Софийския университет. Темата на проекта в София бе “Urban Green” . Студентите по радиожурналистика от университетите Plantijn в Белгия, GIPA в Грузия, Anadolu в Турция и ФЖМК на Софийския университет в рамките на интензивната радиоседмица създадоха три радиоформата, засягащи проблемите на столицата, свързани с устойчивото развитие на градоустройството и транспортната система, използването на зелена енергия и иновативни зелени решения за подобряване на качеството на живот в хилядолетния град, който е кандидат европейска зелена столица. Не само обогатяването на радиопита в студиото на Бинар бе ценно за студентите тази година. Посещението в радиостанциите на BSS Radio Group им даде възможност да видят на живо работния процес в търговските станции от групата.
Срещата им с архитект Магдалина Ръжева (българския представител в Международния съюз на архитектите и ръководител на работна група „Децата и архитектурата” ) и участието им в уъркшопа на архитект Елица Панайотова (координатор на проекта „Зелена София” и бивш директор на София Тех Парк) им показа, че е полезно и оптимистично да се срещнат с ерудирани и изключително отдадени на работата си личности, които работят за създаване на отношение към градската среда и въвличане на младите хора в промяна на градския дизайн.
Целта на проекта „Europe on Air” е студентите от различни европейски страни да научат повече за радиопрактиката в отделните страни, да се запознаят с различни модели на създаване на радиопрограми и да опознаят опита на страната -домакин. Затова и всяка година проектът се провежда на ново място. Идеята за този вид обучение е белгийска, откъдето започна проектът през 2013 година, посветен на устойчивото развитие на националните и европейските политики. Второто издание на проекта се осъществи в Йонкьопинг, Швеция, и бе фокусирано върху иновациите в различните сфери на медийния и обществения живот. В третия етап в Ескишехир, Турция, студентите по журналистика създаваха фийчър истории, посветени на различни градове в Европа изследвайки вкусовете и усещания на гражданите. Четвъртото издание на проекта се проведе в Берлин и отрази миграционните процеси и новите културни граници на нашия континент. Едно от пилотните предавания, засягащо темата, спечели тазгодишната Европейска награда по журналистика на Грузия.
Не на последно място интензивната обучителна програма по радиожурналистика развива у участниците професионални компетенции, които кореспондират със залегналите изисквания на декларацията от Тарту, приета от Европейската Асоциация за обучение по журналистика (EJTA ), чиито членове са всички участници в проекта. Специално жури оценява крайния резултат в пряка дискусия с участниците. Членове на журито са: Карина Шван от Виенския университет и Надя Визерс , член на борда на EJTA. Всяко издание на проекта завършва със специален сертификат.
Едночасовата радиопродукция бе излъчена в английска редакция на БНР и ще бъде качена като подкаст на сайта на радио Бинар с българска версия.
Координатор на проекта от българска страна е доц. д-р Мануела Манлихерова от катедра „ Комуникация и аудиовизуална продукция”.
Неоценима логистична подкрепа оказаха студентите доброволци – Антонио Николаев, Ива Кирова, Даниела Лалова, Теодора Банова, Панайот Стефанов и Явор Цветанов, както и колегата от НБУ Калин Калчев.

Възможностите на международната журналистика

mn17

Публична лекция на тема „Възможностите на международната журналистика“ ще изнесе проф. д-р Мария Нейкова на 18 Май 2017 18:00 в зала 13 на ФЖМК.

Събитието се организира от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Ден на докторанта на Катедра „История и теория на журналистиката”

doct

Ден на докторанта ще проведе за девети път Катедра „История и теория на журналистиката” на 19 май, петък, от 13.30 ч. в 29 зала на Факултета по журналистика и масова комуникация. Докторанти от Катедрата ще представят свои изследвания, които ще бъдат обсъдени от експертен съвет.

 

Денят на докторанта е традиционен за Катедрата, провежда се два пъти годишно – в Майските дни на културата на Софийския университет и в Климентовите дни на Софийския университет. Досега на този научен форум са анализирани 56 научни доклада на докторанти от Катедрата.

Представяне: "Медийна икономика"от проф. дсн Петранка Филева

Mediina

Катедра "История и теория на журналистиката" и Университетско издателство "Св. Климент Охридски" имат удоволствието да ви поканят на
представянето на книгата "Медийна икономика" с автор проф. дсн Петранка Филева.
Представянето ще се проведе на 19 май от 18 часа в 13 зала на ФЖМК.
Книгата ще бъде представена от проф. д.н. Любомир Стойков и от доц. д-р Бисер Златанов.

„Мeката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“

alt

Проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания“
със съдействието на:
Публичен семинар на Катедра „Радио и Телевизия“ (ФЖМК - СУ)
Семинар „Нови идеи в етномузикологията“ (ИГ Етномузикология – ИИИзк-БАН)
Фестивал „Революцията продължава“ (Фондация «Димитър Воев - Нова Генерация»)

представя

 

 

Семинар алтернативна музика и медии, с участието на:
д-р Юлияна Папазова (Университет "Св. Св. Кирил и Методий", Скопие) – Алтернативният рок в Югославия и пост-Югославия в медиите
Гергана Райжекова (докторант, ФЖМК) – Алтернативната музикална сцена в България до и след 1989 г.
ФЖМК, ул. „Московска“ 49, зала 17, 16 май 2017, 17.00

Студенти от ФЖМК с награди на фондация „Васа Ганчева”

pstef

За пети пореден път бяха връчени наградите на Фондация „Васа Ганчева”, с които се поощряват младите таланти в областта на превод от скандинавски езици и журналисти, изявяващи се в областта на публицистиката на културна тематика.
За работата си като главен редактор на списанието за стил и култура „НУЛА32” – платформа за изява и идеи на млади автори с нестандартно мислене и ясна представа за значимостта на каузата, която ги обединява, Първа награда, придружена от грамота, изработена от художничката Ива Велинова и парична сума, бе връчена на студента от ІІІ курс журналистика Панайот Стефанов. Той получи отличието за оригиналния си подход към обществените и естетическите явления днес и за интерпретирането им със светоусещането и в духа на най-новото творческо поколение на България.
Специални художествено оформени грамоти и предметни награди – малки пластики от скулптора Константин Бондиков, бяха връчени и на още студенти от ФЖМК:
Неда Узунколева - студентка по журналистика II курс – за талантливите ú изяви в областта на публицистиката и есеистиката, които се характеризират с подчертано индивидуален почерк и разкриват богати и задълбочени познания за процеси, личности и феномени в културния живот на света, както и за интересните ú инициативи за организиране на събития с комуникативно-творчески характер.
Ирена Петрова - магистър по онлайн журналистика - за сериозното отношение към проблемите на съвременната култура, за изявите ú в областта на литературната и театралната критика, художествената проза и поезията.
Даяна Маринова - студентка по журналистика I курс- за многообщаващото начало на творческия ú път в областта на публицистиката и есеистиката, за таланта и амбицията, с които отстоява своите идеи и позиции. Тя бе наградена със съвсем нова биографична книга за големия художник Едвард Мунк, преведена от норвежки и издадена у нас през 2017 г.Випускничката на ФЖМК и първата лауреатка на Фондация „Васа Ганчева”
Полина Спартянова, в момента на специализация в Берлин, беше изпратила писмо, в което подчертава, че благодарение на тази награда е успяла да стъпи по-уверено на пътя на професионалното си израстване.
Напътстващи думи към наградените отправи сестрата на Васа – Вера Ганчева – професор по скандинавистика в СУ „Св. Климент Охридски” и председател на Управителния съвет на Фондацията.

Българското дружество за връзки с обществеността учреди стипендия на името на проф. Тодор Петев

bdvo_pr17
Тодор Петев-младши, Саня Георгиева, Александър Христов, Мануела Тотева (членове на управителния съвет на БДВО), Франк Воща. Снимка: Антоан Божинов

На 21 април във ФЖМК беше връчена за първи път стипендията на името на проф. Тодор Петев, учредена от БДВО. Първи носител за 2017 г. стана Саня Георгиева от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Специална награда за познание и умело използване на фактите и понятията в сферата на комуникациите получава Франк Воща, студент във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”.
Първият конкурс за стипендиант на БДВО събра общо 13 кандидати – студенти от 4 университета в страната. Желаещите кандидатстваха с есе на тема „Промени в обществата, промени в общуването“, като то трябваше да бъде свързано с комуникациите, със социалната среда в момента и в него да бъдат използвани идеи от творчеството на проф. Тодор Петев.
Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО през настоящата година.

Медийно отразяване на правната реформа
По покана на Фондация „Радостина Константинова” лекция на тема "Медийно отразяване на правната реформа" ще изнесе
Калин Калпакчиев, член на Висшия съдебен съвет.
Понеделник, 24 април, 11 ч., 13 зала, ФЖМК.

Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс за стажант в англоезичното издание Transitions Online

rad

Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс за млади журналисти и студенти по журналистика за шестседмичен стаж в редакцията на базираното в Прага англоезично издание Transitions Online, което се занимава с проблеми на прехода, политически, икономически и социални теми в Източна и Централна Европа, Кавказ и Централна Азия.
Повече за стажа на: http://toleducation.org/internships/editorial-assistant/
Разходите по престоя и пътуването се поемат от Фондацията.
Кандидатите трябва отлично да владеят английски и да имат интерес към разследващата журналистика. За участие в конкурса те трябва да изпратят до три свои публикации, CV и мотивационно писмо на следните електронни адреси:
veselint@gmail.com и luriz@yahoo.com.
Крайният срок за подаване на документите е 20 май 2017 г. Класираните на първия етап, след селектиране на публикациите и мотивационното писмо, ще бъдат подложени на изпит за владеене на английски език. Представилите се успешно на него ще се явят на интервю пред комисия, която ще посочи победителя в конкурса.
С това продължава традицията на Фондацията да помага на млади български журналисти и студенти, изучаващи специалност „Журналистика“, за допълнителна квалификация в престижни медии в чужбина.
В две поредни години в редакцията на „Интернешънъл Хералд Трибюн” в Париж стажуваха младите журналисти Боряна Джамбазова и Георги Кънчев. През 2016 г. стажант в англоезичното издание Transitions Online в Прага бе журналистът от БТА Любомир Мартинов.

BAPRA обявява конкурс за студентски проект

bapra

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) отправя предизвикателство към вас - студентите по масови комуникации, да се включите в тазгодишният конкурс BAPRA Bright Awards и да дадете шанс за награда на своите идеи.
За 8-ма поредна година БАПРА организира престижните награди за PR постижения - BAPRA Bright Awards. Наградите BAPRA Bright Awards са учредени през 2010 г. и много бързо се утвърдиха като единственият форум у нас, който дава възможност на PR професионалистите да сравнят своите постижения със световната PR практика.
За първи път в таз годишното издание на конкурса е добавена специална категория „Студентски проект“. В нея вие ще имате уникалната възможност напълно безплатно да се състезавате за отличие, като разработите проект на тема „Иновативни похвати за комуникация с поколението millennials“. Ще имате шанса презентациите ви да бъдат оценявани от жури от водещи български професионалисти в сферата на масовите комуникации и медиите. Краен срок до 23:59 ч. на 10.04.2017
Условия на конкурса

Публични политики за медиите в Бразилия

pieranti

Презентация на Октавио Пенна Пиеранти

Семинар на Катедра „Радио и телевизия“
27.03.2017, понеделник, 11:00 часа, зала 29
Акценти:
- Особености на бразилската медийна система
- Регулация и политики в сектора на масовите комуникации
- Сходства с медийните системи в Централна и Източна Европа
Д-р Октавио Пенна Пиеранти е изследовател на публичните политики в сферата на масовите комуникации в Бразилия. Автор на книги и многобройни статии по темата. С опит в публичния сектор. Сред актуалните му изследователски интереси е преходът към обществени медии в Бразилия в сравнителна перспектива със страните от Централна и Източна Европа.
Презентацията и дискусията ще бъдат на английски език.

 

Фондация „Радостина Константинова“ обявява конкурс за стипендия за студентски постижения в журналистиката

rad

 

Стипендията в размер на 1 000 лева се присъжда ежегодно за постижения в областта на журналистиката на студент от профилите „Печат“, „Радио“ и „Телевизия“ във ФЖМК.
Носителят на стипендията се определя от комисия в състав от трима души – един представител на Фондация „Радостина Константинова“, преподавател от Факултета по журналистика и масови комуникации и бивш стипендиант на Фондацията. Критериите за оценяване са творчески постижения в журналистика (сътрудничество в медии, летни стажове и практически занятия във Факултета по журналистика и масови комуникации), изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема и/или публикации в медиите, както и годишен успех от следването над 4.50.
Документи за кандидатстване:
1.Уверение за успех;
2.Кратка автобиография и мотивационно писмо;
3.Изготвени курсови проекти или реферати на обществено значима тема през предходната година; публикации в медиите ще се считат за предимство.
Кандидатите ще бъдат оценени по документи.
Документите се подават на адреса на Фондация „Радостина Константинова“: София, район „Триадица“, ул. „Христо Белчев“ № 1 или на и-мейл адрес: zina.sokolova@gmail.com
Срокът за подаване на документите е 30 април 2017 г.

Предизвикателства пред журналистиката в епохата на Fake News

На 9 март от 17.30 часа в зала 13 на ФЖМК - СУ проф. Щефан Рус-Мол ще представи книгата си "Журналистиката - учебник и наръчник" (изд. Изток-Запад) заедно с преводача и съавтор за българската част доц.Иво Инджов.Проф. Рус-Мол ще изнесе и лекция на тема "Предизвикателства пред журналистиката в епохата на Fake News, Facebook и Social Bots" и ще запознае присъстващите с работата на European Journalism Observatory.Предвиден е превод от немски на български.

Премиера на сборника „БНР и БНТ между държавата и обществото от 1989 до 2015”

sbor2
sbor1

На 23 февруари 2017 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация беше представен сборникът„БНР и БНТ между държавата и обществото от 1989 до 2015” (УИ "Св. Климент Охридски"), със съставители доц. д-р Вяра Ангелова и доц. д-р Жана Попова.
В сборника с интервюта участват генералните директори на БНР и БНТ в периода 1989 - 2015 г. Александър Владков, Вячеслав Тунев, Лиляна Попова, Мартин Минков, Александър Велев, Данаил Данов, Поля Станчева, Валерий Тодоров, Радослав Янкулов, Филип Боков, Павел Писарев, Огнян Сапарев, Асен Агов, Иван Гранитски, Иван Токаджиев, Стефан Димитров, Иван Попйорданов, Тома Иванов, Кирил Гоцев, Уляна Пръмова.
Пред препълнената зала 13 във ФЖМК за книгата говориха проф. д.с.н. Снежана Попова – катедра „Радио и телевизия” и доц. Георги Лозанов – катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, както и ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.
Снимки: Антоан Божинов