Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези – ноември 2016 г.

   

20.10.2016

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от Инспектор – магистри - кабинет 130 :

 

25, 26 октомври 2016 г. 16,00 - 18,00 Стопанско управление

27 октомври , 2 ноември 2016 г. 16,00 - 18,00 Икономика

 

ИКОНОМИКА

Приложна икономика, Макроикономика, Икономика на фирмата – защитата ще се състои на 30 ноември 2016 г. от 9.00 ч.

 

Предаване на дипломни работи:

02.11.2016 от 17.30-18.30 ч. в каб. 503

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

Защитата ще се състои на 30 ноември 2016 от 9 часа.

Приемане на дипломни работи за Статистика и иконометрия – на 8.11, от 17 до 19 часа, каб. 515

 

Финанси и банково дело - защитата ще се състои на 23 ноември 2016г., от 9.00 ч.

Предаване на дипломни работи 07 ноември 2016 г. от 18-20 ч. в зала 411, доц. Банчо Банов

 

Счетоводство и одит – защитата ще се състои на 24 ноември 2016г., от 9.00 ч.

Предаване на дипломни работи на 11 ноември от 17 до 18,30 часа в каб. 101

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 29 ноември 2016 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Бизнес администрация-Стратегическо управление на английски език, Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси на английски език - защитата ще се състои на 29 ноември 2016 г. от 14:00 часа в Стопански Факултет.

 

Предаване на дипломни работи :

28 октомври (петък) - 9,00 – 11,00 часа, каб. 326

4 ноември (петък) - 9,00 – 11,00 часа, каб. 326

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване, Икономика и управление на туризма, Управление на иновациите в публичния сектор, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на здравеопазването

 

– защитата се състои на 29 ноември 2016 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет

 

Приемно време за предаване на работите:

3.11. (четвъртък) - 16-19 часа, стая 122
7.11. (понеделник) - 15-18 часа, стая 122