Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално

   
Актуална информация за студентите от Стопански факултет
Календар Бакалаври - информация за студентите в бакалавърските програми
Календар Бакалаври - информация за студентите в магистърските програми
Календар Докторанти - информация за докторантите в Стопански факултет
Стажове, стипендии и конкурси за студенти от Стопански факултет
Семинари, конференции, специализации - обявления
Обяви за работа за студенти от Стопански факултет

 

За непроведени занятия моля пишете своевременно на г-жа Илона Цицелкова

 

 

Бланки за административни услуги
бакалаври

 

 

Бланки за административни услуги
магистри

 

Календар Бакалаври

Провеждане на учебни занятия при хон. преп. Марианна Цанева

29.03.2021

Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2020/2021 година

01.03.2021

Календар Магистри

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол

22.04.2021

Дати за провеждане на отменени часове на д-р Гълъбов по дисциплината „Иновативни видове туризъм“ в МП ДМТ

09.04.2021

Всички обявления за бакалаври Всички обявления за магистри

 

Документи, свързани с обучението на студентите

 

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

3. Процедура за признаване на изпити на студенти от френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет

3.1. Заявление за признаване на изпит във френската програма - формуляр за попълване

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

5. Правила за признаване на изпити, положени в други висши учебни заведения

5.1. Заявление за признаване на изпити - формуляр за попълване

 

Конспекти за Държавен изпит 2020:

 

Информация от катедрите:

Катедра "Стопанско управление"
Катедра "Икономика"
Катедра "Икономика и управление по отрасли"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Финанси и счетоводство"

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на секретари на катедри

 

Електронна поща за студенти @feba.uni-sofia.bg

 

facebook.com/stopanski.fakultet Следете най-новото от факултета на страницата ни във Facebook (или тази)

@stopanski В Twitter ще ни откриете като @stopanski

linkedin.com/in/stopanski Присъединете се към професионалните ни контакти в LinkedIn

Стопанският факултет има профил и в Google Plus

Стопанският факултет в снимки (Flickr)

youtube.com/user/febaidea Създайте рекламен клип за популяризиране на Стопанския факултет в YouTube

Споделете, че сте на лекции във факултета (Foursquare)

Новини в снимки (Instagram)

 

Абониране за актуалните съобщения от факултета по e-mail