Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Административно обслужване: Бланки за изтегляне/Administrative services for students: requests

   

29.10.2020

 

Административни услуги за студентите от Стопанския факултет - възможност за онлайн подаване на документи.

Administrative services for students at the Faculty of Economics and Business Administration - online submission of documents.

FEBA-info

След попълване и подписване на съответния документ, можете да го изпратите до инспекторите за ОКС "Бакалавър" по електронна поща/Please, send the filled-in and signed document by e-mail to the Bachelor’s Degree administration officers:

Мари-Изабел Кунева / Mari-Izabel Kuneva - m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

Бистра Иванова / Bistra Ivanova - b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

 

1. Заявление за издаване на дубликат на диплома/Issuance of a diploma duplicate for graduated higher education

2. Заявление за възстановяване на студентски права - отдел "Образователни дейности"/Restoration of student's rights - Department of Education

3. Заявление за възстановяване на студентски права - сектор "Студенти"/Restoration of student's rights - Sector Students

4. Заявление за прекъсване на учебна година/Student's right suspension

5. Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe/Issuance of an European diploma supplement

6. Заявление за отпускане на финансова помощ на учащи (само редовна форма на обучение, държавна поръчка)/Financial aid

7. Декларация за здравно осигуряване/Declaration for health insurance

8. Заявление за избираеми дисциплини/Enrollment to elective subjects

9. Заявление в свободен текст/Request

10. Заявление за ликвидационна сесия/Admission to liquidation examination session

11. Заявление за условно записване/Enrolment of students in case of failed exam

12. Заявление за признаване на изпити/Recognition of exams passed

13. Заявление за държавен изпит в ОКС "Бакалавър"/Allowance to take state exam

14. Уверение/Student Certificate