Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Исторически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност професор, по ПН 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по история: Образование и гражданско възпитание през 20-30-те години на XX век.), обявен в ДВ, бр. 56 от 30.06.2023 г.,

   

Кандидат: доц. д-р Георги Якимов Стойчев