Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

________________________________________________________________________________________________

 

Историческият факултет обявява прием в магистърски програми1

  • Списък на предлаганите магристратури
  • Документи се подават от 19. 08. 2019 до 11. 09. 2019, каб. 36 от 10 до 12 ч. и от 13 до 16. 00 ч.
  • Документите включват: молба (попълва се на място) и копие от дипломата за придобита ОКС "Бакалавър". Ако предстои дипломиране се издава уверение за студентите на СУ (с посочен среден успех от следването) или академична справка за кандидати от други ВУЗ.

 

________________________________________________________________________________________________

График на лятната изпитна сесия за студентите в бакалавърска степен, редовно обучение!

На вниманието на студентите от I курс, специалност "Архивистика и документалистика", редовно обучение!

  • Изпитът при гл. ас. д-р Ивайло Аврамов - "Деловодство и учрежденски архиви" ще се проведе на 24.06.2019 г. от 11 часа в ауд. 21 А.

На вниманието на студентите от IV курс, специалност "История", редовно обучение!!!

  • Изпитът по Съвременна българска история със студентите от IV курс, спец. "История", редовно обучение ще се проведе на 29 юни от 8.30 ч. в ауд. 23. Устен за I гр. – на 29.06., от 10 ч., в 34 каб.; устен за II и III гр. – на 30.06., от 8.30 ч., в 35 ауд.

________________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите от специалност "История", задочно обучение!!!

  • Изпитът по История на Византия със студентите от специалност "История", задочно обучение ще се проведе на 27 юни от 9 ч. в ауд. 23.
  • Изпитът по Стара история със студентите от специалност "История", задочно обучение ще се проведе на 14 юни от 14 ч. в ауд. 23.

________________________________________________________________________________________________