Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / График на учебния процес / График на занятия и сесия за редовно обучение - януари-февруари 2021 г.

   

11-17 януари
- лекции и семинарни упражнения - разписание за 4-22 януари
- сесия - планирани изпити по дни за седмицата 1-7 февруари

18-24 януари
- лекции и семинарни упражнения - разписание за 4-22 януари
- присъствени практически занятия във ФзФ - разписание за 18.01-07.02

25 януари - 7 февруари
- присъствени практически занятия във ФзФ - разписание за 18.01-07.02

8 - 28 февруари
- сесия - насрочени изпити по дати - графикът ще бъде публикуван тук