Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Сесии

   

Бакалаври, редовно обучение

Графикът на сесията е публикуван на 8 август 2023 г.
Последна промяна: 11 август 2023 г. (в името на файловете има добавка v#, където # е номер на версията)

 

Специалност

 

Редовно обучение
2022/2023, поправителна

 
word-logo
PDF_logo
Физика
ИФ
ЯТЯЕ
АМГ
МФ
ФМ
ФИ
УПНОСО
КФЕ
Оптом.
ККТФ
ФЛФ
КИ
NPP
     
Изборни курсове
     
Катедра ОФ

 

Бакалаври, задочно обучение

Графикът на сесията е публикуван на 16 август 2023 г.

 

Специалност

 

Задочно обучение
2022/2023, поправителна

word-logo
PDF_logo
Физика, ИФ, АМГ

 

Магистри

Графикът на сесията е публикуван на 16 август 2023 г.

Магистърска
програма

Сесия
2022/2023, поправителна

word-logo
PDF_logo
МИТ, ОС, БМУ, АКИК, КЕЛТ, МФ, МОФА