Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Занятия

   

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър, които ще бъдат

отразявани своевременно на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта и на таблото.

 

Разписанието на занятията е публикувано на 16 февруари 2018 г., последна промяна - 2 март.

Бакалавърски програми, редовно обучение

 

 

 

Бакалавърски програми

Разписание на занятията,
летен семестър на уч. 2017/2018 г.

I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Астрофизика, метеорология и геофизика
Медицинска физика
Физика и математика
Физика и информатика
Комуникации и физична електроника
Оптометрия
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика

 

Магистърски програми

 

 

Магистърски програми

Разписание на занятията,
летен семестър на уч. 2017/2018 г.

word-logo
PDF_logo
Аерокосмическо инженерство и комуникации
Безжични мрежи и устройства
Геофизика
Квантова електроника и лазерна техника
Микроелектроника и информационни технологии
Метеорология
Медицинска физика I курс (3 сем.)
Медицинска физика I курс (4 сем.)
Медицинска физика II курс (4 сем.)
Оптометрия

 

Бакалаврърски програми, задочно обучение

Разписът на занятията е публикуван на 17 януари 2018 г. Последна промяна - от 19 януари.

 

Специалност

Разписание на занятията,
летен семeстър на уч. 2017/2018 г.

I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика  
Инженерна физика  
Астрономия, метеорология и геофизика
Оптометрия