Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Управление на качеството / План за управление на качеството във ФХФ

   

План за управление на качеството във ФХФ

(Одобрен от ФС, Протокол № 2 / 30 септември 2014 г.)

 

1. Поддържане на най-високо ниво на учебната дейност съгласно националните и международни стандарти.

2. Поддържане на най-високо ниво на научната дейност (изследователска и публикационна) съизмеримо с водещи международни изследователски институции

3. Поддържане и подобряване на връзките със средното образование с цел стимулиране на въвеждане на подобрения и от двете страни за цялостно подобряване на управлението и използването на науката за жизнените цели на обществото и отделния човек.

4. Поддържане на редовни връзки с потребители на кадри с цел непрекъснато осъвременяване и подобряване на подготовката на високообразовани и интелигентни кадри за подпомагане на управлението и развитието на индустрията и обществото.

5. Подобряване на материално-техническата база с цел поддържане на здравословни условия на труд и качествени условия за научни изследвания и за образователни дейности.

6. Отваряне на Факултета към Европейското образователно пространство чрез засилване на мобилността на студентите и въвеждане на програми за обучение на чужд език.

 

Задачи за 2024 г.:

1. Подпомагане на анкетното проучване сред студентите за нивото и качеството на дисциплините, преподавани в различните специалности на ФХФ и осъществяване на обратна връзка с преподавателите.

Срок: м. февруари и м. юли

2. Осигуряване на редовно попълване на данните в информационната система „Авторите“.

Срок: м. януари и м. юли

3. Срещи на преподаватели на ФХФ с ученици обучаващи се в 10, 11 и 12 класове от училища в страната и в София с интерес и с профилирана подготовка по химия.

Срок: м. януари и м. юли

4. Срещи с работодатели от индустрията, управители на предприятия и фирми.

Срок: постоянен

5. Преглед на условията за учебна и научно-изследователска работа в избрани учебни и научни лаборатории, за които има сигнали за понижено качество и уведомяване на Деканското ръководство за резултатите от проверката.

Срок: Изготвяне на списък и график – м. март; Посещения в лабораторииите и анализ на резултатите – м. декември

6. Анализ на данните и планиране на дейности за осъществяване на мобилност на студентите. Преглед на възможностите за разширяване на набора от програми за обучение на чужд език.

Срок: постоянен