Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / асистент Вяра Велчева

   

Професионална Автобиография

 

vyara

 

Вяра Велчева

Email: ahvnv@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161394

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по Химия и Фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Редовен докторант от 02.02.2015– Аналитична Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Химия и Фармация
 • Магистър –“Медицинска Химия”, СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация ,2014
 • Бакалавър – „Компютърна Химия”, СУ „Св Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, 2012

Професионално развитие

 • Асистент, Аналитична химия, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”, от 11. 2017
 • Асистент, Аналитична химия, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”, 2015-2016

Специализации и изследвователски престой в чужбина

 • 3th Summer School of Bioinorganic Medicinal Chemistry, 2017, Cagliari, Sardegna, Italy, 28.08-02.09.2017
 • 3-седмична специализация в Заарландски университет, Заарбрюкен, Германия; 05-22.12.2016
 • International School on Introduction in the Rietveld structure refinement, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 28.09-03.10.2015
 • Second Balkan School on Fundamental Crystallography and Workshop on Magnetic Symmetry, Energy Institute, Istanbul Technical University Campus, Istanbul / Turkey
  13-19 July 2015.
 • International School on Fundamental Chrystallography: Introduction on the international tables for Chrystallography, Sofia-Gyulechitsa, Bulgaria, 30.09-05.10.2013.

Научни интереси

 • координационни съединения, противотуморна активност, инфрачервена спектроскопия, ЯМР- спектроскопия, рентгено-структурен анализ

Проектна дейност

 • Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси, Финансиране на фундаментални научни изследвания, ФНИ-МОН N09/16, 2016-2019, ръководител Доц. д-р Г. Генчева
 • Изследвания върху предимствата на некласически противотуморни препарати на основата на платинови комплекси – нови PtIV комплекси с N,O- съдържащи лиганди, Финансиране на изследователски проект в подкрепа на докторанти, ФНИ-СУ, 2016, ръководител Доц. д-р Г. Генчева

Конференции

 1. Vyara N. Velcheva, Georgi T. Momekov, Angel G. Ugrinov, Nikola T. Burdjiev and Galina G. Gencheva, Studies on the Solution Behavior of Novel Platinum(IV) Complexes with a N,O- Chelating Ligand Designed as Potential Cytotoxic Agents, 2nd International Conference on Medicinal Chemistry and Drug Design, Renaissance Barcelona Fira Hotel, Barcelona, Spain, 19-20.08.19, p 42.
 2. V.Velcheva, G. Gencheva, A case study on the solution behavior of platinum(IV) complexes designed as potential antiproliferative agents, Chemistry Today for Tomorrow - A final conference in the framework of the project BG05M2OP001-2.009-0028 funded by operational program "Science and Education for Smart Growth, 01.02.19, p. 41
 3. V. Velcheva, G. Gencheva, 1, 3, 5-triamino-1, 3, 5-trideoxy-cis-inositol- characterization in solid state and in solution, VII National Crystallographic Symposium with International Participation, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, 03-05.10.18, p. 94
 4. K. Hegetschweiler, V.Velcheva, A. Ugrinov, B. Morgenstern, G. Momekov, G. Gencheva, PtIV complexes of 1,3,5-triamin-1,3,5-trideoxy-cis-inositol – Structural Characterization and cytotoxic effects, Young Research Fellow Meeting, Faculty of Pharmacy, University of Paris-South, Paris, France, 08-10.02.17, p. 211
 5. K. Hegetschweiler, V.Velcheva, G. Gencheva, New PtIV complexes of N,O-containing ligand 1,3,5-triamino, 1,3,5-trideoxy-cis-inositol with potential antitumor activity, Sixth National Crystallographic Symposium with International Participation, Bulgarian Academy of sciences, Sofia, Bulgaria, 05-07.10.16, p. 49
 6. В.Велчева, П.Гороломова, Г. Генчева, Структура в твърда фаза на нови комплекси с потенциални противотуморни свойства и лиганди, използвани за получаването им, XV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-20.05.2016, стр. 17
 7. В. Велчева, Г. Генчева, Изучаване на цитотоксичните отнасяния на комплекси на PtIV с 1,3,5-триамино-1,3,5-тридеокси-cis-инозитол, XIV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 20-22.05.2015, стр. 56
 8. K. Hegetschweiler, V. Velcheva, A. Ugrinov, G. Momekov, G. Gencheva, Synthesis, structural characterization and in-vitro antiproliferative effects of octahedral Platinum(IV) complexes with 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol, Fifth National Crystallographic Symposium with International Participation, University of chemical technology and metallurgy, Sofia, Bulgaria, 25-27.09.2014
 9. K. Hegetschweiler, V. Velcheva, St. Todorova, G. Momekov, G. Gencheva, PtIV complexes of 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol-Single-crystal structure and cytotoxic effects, Fourth National Crystallographic Symposium with International, University of chemical technology and metallurgy, Sofia, Bulgaria, 01-03.11.2012, p. 29
 10. P. Gorolomova, P. Shestakova, St. Todorova, V. Velcheva, G. Gencheva, Platinum(IV) complexes of 2,2’-dipyridylketone and its gem-diol form – Experimental and Theoretical NMR Study on Complex-Formation and Solution Structures, 14th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Golden Sands, Bulgaria, 16-19.09.2012, p. 78