Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / асистент Вяра Велчева

   

Професионална Автобиография

 

vyara

 

Вяра Велчева

Email: ahvnv@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161394

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по Химия и Фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Редовен докторант от 02.02.2015– Аналитична Химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по Химия и Фармация
 • Магистър –“Медицинска Химия”, СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация ,2014
 • Бакалавър – „Компютърна Химия”, СУ „Св Климент Охридски”, Факултет по Химия и Фармация, 2012

Професионално развитие

 • Асистент, Аналитична химия, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”, от 11. 2017
 • Асистент, Аналитична химия, ФХФ, СУ „Св. Климент Охридски”, 2015-2016

Специализации и изследвователски престой в чужбина

 • 3th Summer School of Bioinorganic Medicinal Chemistry, 2017, Cagliari, Sardegna, Italy, 28.08-02.09.2017
 • 3-седмична специализация в Заарландски университет, Заарбрюкен, Германия; 05-22.12.2016
 • International School on Introduction in the Rietveld structure refinement, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 28.09-03.10.2015
 • Second Balkan School on Fundamental Crystallography and Workshop on Magnetic Symmetry, Energy Institute, Istanbul Technical University Campus, Istanbul / Turkey
  13-19 July 2015.
 • International School on Fundamental Chrystallography: Introduction on the international tables for Chrystallography, Sofia-Gyulechitsa, Bulgaria, 30.09-05.10.2013.

Научни интереси

 • координационни съединения, противотуморна активност, инфрачервена спектроскопия, ЯМР- спектроскопия, рентгено-структурен анализ

Публикации

 • Velcheva, Vyara, Hegetschweiler, Kaspar and Gencheva, Galina. "Crystal structure of all-cis-2,4,6-trihydroxycyclohexane- 1,3,5-triaminium chloride sulfate, C6H18ClN3O7S" Zeitschrift für Kristallographie - New Crystal Structures, vol. 236, no. 6, 2021, pp. 1319-1321. https://doi.org/10.1515/ncrs-2021-0324
 • Velcheva, V.; Hegetschweiler, K.; Momekov, G.; Ivanova, S.; Ugrinov, A.; Morgenstern, B.; Gencheva, G. Platinum(IV) Complexes of the 1,3,5-Triamino Analogue of the Biomolecule Cis-Inositol Designed as Innovative Antineoplastic Drug Candidates. Pharmaceutics 2022, 14 (10). DOI: 10.3390/pharmaceutics14102057

Проектна дейност

 • Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси, Финансиране на фундаментални научни изследвания, ФНИ-МОН N09/16, 2016-2019, ръководител Доц. д-р Г. Генчева
 • Изследвания върху предимствата на некласически противотуморни препарати на основата на платинови комплекси – нови PtIV комплекси с N,O- съдържащи лиганди, Финансиране на изследователски проект в подкрепа на докторанти, ФНИ-СУ, 2016, ръководител Доц. д-р Г. Генчева

Учебна дейност

Период от до Дисциплина Специалност
10.2015 – 02.2016 Аналитична химия и методи за анализ Биология и химия, ЕООС
02.2016-05.2016 Аналитична химия I, II

Биотехнологии, Биология,

Молекулярна биология

02.2016-05.2016 Инструментални методи за анализ II Химия, Екохимия, Ядрена химия
02.2018-до момента Аналитична химия и методи за анализ

Биотехнологии, Биология,

Молекулярна биология

02.2018-до момента Инструментални методи за анализ II Химия, Екохимия, Ядрена химия
10.2018-до момента Аналитична химия I, II Екохимия, Компютърна химия
10.2019- до момента Аналитична химия I, II Химия

Конференции

 1. Vyara N. Velcheva, Georgi T. Momekov, Angel G. Ugrinov, Nikola T. Burdjiev and Galina G. Gencheva, Studies on the Solution Behavior of Novel Platinum(IV) Complexes with a N,O- Chelating Ligand Designed as Potential Cytotoxic Agents, 2nd International Conference on Medicinal Chemistry and Drug Design, Renaissance Barcelona Fira Hotel, Barcelona, Spain, 19-20.08.19, p 42.
 2. V.Velcheva, G. Gencheva, A case study on the solution behavior of platinum(IV) complexes designed as potential antiproliferative agents, Chemistry Today for Tomorrow - A final conference in the framework of the project BG05M2OP001-2.009-0028 funded by operational program "Science and Education for Smart Growth, 01.02.19, p. 41
 3. V. Velcheva, G. Gencheva, 1, 3, 5-triamino-1, 3, 5-trideoxy-cis-inositol- characterization in solid state and in solution, VII National Crystallographic Symposium with International Participation, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, 03-05.10.18, p. 94
 4. K. Hegetschweiler, V.Velcheva, A. Ugrinov, B. Morgenstern, G. Momekov, G. Gencheva, PtIV complexes of 1,3,5-triamin-1,3,5-trideoxy-cis-inositol – Structural Characterization and cytotoxic effects, Young Research Fellow Meeting, Faculty of Pharmacy, University of Paris-South, Paris, France, 08-10.02.17, p. 211
 5. K. Hegetschweiler, V.Velcheva, G. Gencheva, New PtIV complexes of N,O-containing ligand 1,3,5-triamino, 1,3,5-trideoxy-cis-inositol with potential antitumor activity, Sixth National Crystallographic Symposium with International Participation, Bulgarian Academy of sciences, Sofia, Bulgaria, 05-07.10.16, p. 49
 6. В.Велчева, П.Гороломова, Г. Генчева, Структура в твърда фаза на нови комплекси с потенциални противотуморни свойства и лиганди, използвани за получаването им, XV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-20.05.2016, стр. 17
 7. В. Велчева, Г. Генчева, Изучаване на цитотоксичните отнасяния на комплекси на PtIV с 1,3,5-триамино-1,3,5-тридеокси-cis-инозитол, XIV Национална конференция по химия за студенти и докторанти, Факулетет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски”, 20-22.05.2015, стр. 56
 8. K. Hegetschweiler, V. Velcheva, A. Ugrinov, G. Momekov, G. Gencheva, Synthesis, structural characterization and in-vitro antiproliferative effects of octahedral Platinum(IV) complexes with 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol, Fifth National Crystallographic Symposium with International Participation, University of chemical technology and metallurgy, Sofia, Bulgaria, 25-27.09.2014
 9. K. Hegetschweiler, V. Velcheva, St. Todorova, G. Momekov, G. Gencheva, PtIV complexes of 1,3,5-triamino-1,3,5-trideoxy-cis-inositol-Single-crystal structure and cytotoxic effects, Fourth National Crystallographic Symposium with International, University of chemical technology and metallurgy, Sofia, Bulgaria, 01-03.11.2012, p. 29
 10. P. Gorolomova, P. Shestakova, St. Todorova, V. Velcheva, G. Gencheva, Platinum(IV) complexes of 2,2’-dipyridylketone and its gem-diol form – Experimental and Theoretical NMR Study on Complex-Formation and Solution Structures, 14th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Golden Sands, Bulgaria, 16-19.09.2012, p. 78