Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Представяне на основните дейности, извършени до момента в рамките на проекта Materials Networking

   

На 28 юни 2018 г., в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски“ се състоя представяне на основните дейности, извършени до момента в рамките на проекта Materials Networking, финансиран по конкурса TWINNING на програмата Хоризонт 2020 на Европейската комисия. На срещата бяха поканени и присъстваха журналисти от средствата за масова информация. Срещата започна с описание на проекта, неговите цели и основни постижения до момента, представени от проф. Георги Вайсилов, координатор на проекта.

1

След това, бяха представени част от основните тематики на научна работа на изследователските групи от Факултета по химия и фармация, участници в проекта. Бе проведена и кратка дискусия с представителите на средствата за масова информация, след която бяха представени и три от най-новите и модерни лаборатории във факултета, а именно Лабораторията по фармакогнозия, Лабораторията по спектроскопия на ядрено-магнитен резонанс и Лабораторията по трансмисионна електронна микроскопия.

2