Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018

   
 

Покана към физически и юридически лица и техни обединения за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

Във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

Годишната среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“

На 19-ти октомври (петък) от 14:00 часа в Заседателната зала на Факултет по химия и фармация на Софийски Университет се проведе Годишната среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association - МСАА).

Обучителна школа 3 "BIO – COMP - CHEM", 24.09. - 28.09.2018 г., гр. Банско

Обучителната школа се провежда в рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден" с Бенефициент Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ чрез Факултет по Химия и Фармация, финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.

Трета работна среща “Advanced Materials”, H2020 Materials Networking проект, 11-14 септември, Дюни, България

В рамките на проект Materials Networking, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия, ще бъде проведена Трета работна среща “Advanced Materials“ от 11 до 14 септември, 2018 г. в курорта Дюни, България. В нея ще вземат участие с научни доклади и презентации учени от всички четири партньорски организации на проекта.

Именни стипендии от фондация „Еврика"

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в десет области. За пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъдат определени още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технологии, компютърни технологии, информатика и други интегрирани на тях области.

Учени от Университета в Кеймбридж посетиха Факултета по химия и фармация на Софийския университет

В рамките на проекта "Materials Networking", финансиран от програмата "Хоризонт 2020" на ЕС, от 17 до 20 юли 2018 г., Факултетът по химия и фармация бе посетен от световно известни изследователи от Катедрата по материалознание и металургия на Университета в Кеймбридж, Великобритания.

Лекция на проф. Линдзи Гриър на тема " Extending the applicability of the glassy state"

На 20 юли 2018 г. в 11:00 ч. в заседателна зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет проф. Линдзи Гриър, Департамент по Материалознание и Металургия в Университета в Кеймбридж, Великобритания, ще изнесе лекция на тема " Extending the applicability of the glassy state".

 

Лекция на д-р Васан Кумар на тема "Sustainability of Materials in the Evolving Energy-Environment Paradigm"

На 18 юли 2018 г. в 11:00 ч. в заседателна зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет д-р Васан Кумар, лектор по Материалознание в Университета в Кеймбридж, Великобритания ще изнесе лекция на тема "Sustainability of Materials in the Evolving Energy-Environment Paradigm".

Представяне на основните дейности, извършени до момента в рамките на проекта Materials Networking

На 28 юни 2018 г., в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация, СУ “Св. Кл. Охридски“ се състоя представяне на основните дейности, извършени до момента в рамките на проекта Materials Networking, финансиран по конкурса TWINNING на програмата Хоризонт 2020 на Европейската комисия.

Юлска лектория "Съвременни направления на природните науки"

Юлската лектория се провежда за 24-ти пореден път и се организира от Софийския клон на Съюза на физиците в България с традиционното съдействие на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките. Тази година събитието ще се проведе от 2 до 6 юли 2018 г.

Лятна школа в Макс Планк Института за полимерни изследвания, Майнц, Германия в рамките на проекта Materials Networking

От 28 до 31 май, 2018 г. в Макс Планк Института за полимерни изследвания, (MPIP), Майнц, Германия се проведе 4-та лятна школа, организирана в рамките на проекта Materials Networking. В лятната школа участваха 19 учени от Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, както и голям брой учени от организацията-домакин, която е една от партньорските организации в проекта.

Голям успех за студентите от ФХФ на конкурса за комуникация на науката FameLab

На 13 май 2018 се проведе националният финал на конкурса за млади учени "Лаборатория за слава FameLab 2018", който бе заключителното събитие на тазгодишния Софийски фестивал на науката. От общо 12 финалисти, представящи теми от всички научни области, трима бяха от нашия факултет.

Посещение на рафинерията за производство и преработка на петролни продукти „Инса Ойл“ в с. Белозем

Всяка сряда студенти от Факултета по химия и фармация посещават различни предприятия в рамките на учебно-производствената си практика. Днес ще ви разкажем за посещението на рафинерията за производство и преработка на петролни продукти „Инса Ойл“ в с. Белозем.

Ден на отворените врати във Факултета по химия и фармация – 02.05.2018г.

Факултетът по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старото и с най-висок рейтинг висше училище по химия в България. За поредна година този храм на химиците отваря вратите си за всички, които искат да се докоснат до изкуството на правене на наука, да споделят незабравими мигове, изпълнени с много демонстрации и полезна информация, да видят най-модерната апаратура и методите, с които надникваме в света на химичните елементи и съединения, и го променяме.

Обучителна школа 2 на тема "Кариерно развитие на младия учен”

В периода 16-20.04.2018 в гр. Трявна се проведе Обучителна школа 2 на тема "Кариерно развитие на младия учен”. Школата се организира във връзка с изпълнението на Дейност 4 по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".

Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки

В периода 19.04. - 20.04. 2018 г. в 130-та аудитория на Факултет по химия и фармация на СУще се проведе Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки организирана от студенти на Факултета по химия и фармация на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

XVII-та Национална конференция по химия за студенти и докторанти, 16-18 май 2018 г.

Конференцията ще се проведе на 16, 17 и 18 май 2018 г. във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Организира се от Факултета по химия и фармация на СУ „Свети Климент Охридски“ и Хумболтовия Съюз в България.

Школа "Био-материали: синтез и характеризиране"

Третата школа "Био материали: синтез и характеризиране" в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт 2020 ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет на 21 и 22 март 2018 г.

Семинар "Права върху интелектуалната собственост"

На 23 март 2018 г. ще се проведе семинар на тема "Права върху интелектуалната собственост" във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в България по в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт, 2020.

Със средства от „Билла България“ бяха обновени пет лаборатории във Факултета по химия и фармация на Софийския университет

Във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално бяха открити пет учебни лаборатории, обновени напълно със средства, предоставени от „Билла България“ ЕООД.