Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2018 / Обучителна школа 2 на тема "Кариерно развитие на младия учен”

   

В периода 16-20.04.2018 г. в гр. Трявна се проведе Обучителна школа 2 на тема "Кариерно развитие на младия учен”. Школата се организира във връзка с изпълнението на Дейност 4 по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".

30742784_895077590667009_911357842206752768_n

Информация за школата може да се намери на интернет страницата на проекта: http://edurein.chem.uni-sofia.bg/documents/04_Program_School_2_2018_01.pdf, както и на facebook страницата на школата -https://www.facebook.com/events/216645395756392/