Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Покана за откриване на сградата на Центъра за компетентност “Clean&Circle”

   
Untitled

 

Уважаеми колеги от Биологически факултет,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на церемонията по откриване на сградата на Центъра за компетентност “Clean&Circle”. Тя е плод на дългогодишните усилия на екипа на Центъра и поставя българските учени в челните редици на развитието на чистите технологии, кръговата икономика и биоикономика.

 

Изграждането на Центъра за компетентност “Clean&Circle” е кулминацията на проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Откриването на сградата на Центъра несъмнено ще се превърне в празник за цялата академична и научна общественост. Изграждането на нова сграда в сърцето на кампуса на СУ “Св. Климент Охридски” в кв. Лозенец не е просто материална придобивка, но и средство, с което всички партньори по проекта Clean&Circle ще продължат да изпълняват своята просветителска и изследователска мисия.

 

Откриването на новата сграда на Центъра в навечерието на Рождество Христово е своеобразен символ на зараждащите се нови перспективи пред българските учени, които вече ще разполагат с лаборатории и оборудване, което по нищо не отстъпва на най-добрите практики в световен мащаб.

 

Oчакваме Ви!

Екипът на Clean&Circle