Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Излята е последната плоча на новата сграда на Център по компетентност Clean & Circle

   

Уважаеми приятели и колеги, на днешната паметна и изстрадана дата (28 февруари 2023 год.), на новата сграда на Център по компетентност Clean & Circle беше излята и последната плоча по проект. Във връзка с добрите традиции проф. Яна Топалова /координатор на ЦК Clean & Circle/, заедно с Ръководителя на строителната площадка на новостроящата се сграда Сашо Иванов положиха българския национален флаг на най-високата точка на строителния обект. Силно се надяваме, че се дава началото на най-модерния център за чисти технологии в България и на Балканите, и постиженията на колектива, който ще работи в центъра ще достигнат световно ниво.

1
Координаторът на ЦК Clean & Circle проф. Яна Топалова и ръководителят на обекта Александър Иванов с националния флаг.
2
Ръководителят на обекта Александър Иванов поставя националния флаг на новостроящата се сграда
3

 

4
Проф. Яна Топалова и Александър Иванов
5
Проф. Яна Топалова със Здравка Маринова /строителен надзор на обекта/
6
Изглед на фасадата на новостроящата се сграда на ЦК Clean & Circle
7

 

8
Помещенията на бъдещите лаборатории.
9
А, това е крайната цел.