Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / Експерти от Европейската комисия посетиха Центъра по компетентност Clean & Circle“ и Биологическия факултет

   

 

На 26 април Центърът по компетентност „Clean & Circle“ и Биологическият факултет на Софийския университет посрещна експерти от Европейската комисия във връзка със синергията между програмите. Координаторът на проекта проф. дбн. Яна Топалова показа развиваща се екосистема в областта на чистите технологии и устойчивата околна среда с подход STEM в създаването на високи и дълбоки технологии за устойчива околна среда обучението на студенти. Проф. Топалова презентира и идеите на създадените технологии, които са с различна степен на технологична готовност в ЦК "Clean&Circle".

 

Изследователите гл. ас. д-р Михаела Белухова и д-р Росица Нешкова направиха демонстрация на най-новите устройства в "Clean&Circle": Конфокален лазерен микроскоп на стойност 600 000 ЕВРО и Апарат за таксономична диагностика OMNILOG /250 000 ЕВРО/ на микроорганизми от всякакъв вид. Демонстрацията на устройствата беше свързана с представяне на технологии, които са създадени в Центъра по компетентност – дигитализирана технология за биоиндикация и управление на производството на биогаз, технология за производство на биотор на базата на отпадъчни утайки от пречистване на води с микробиологични приставки за обезвреждане на пестициди и други токсични замърсители в почвата. Тези и много други апарати и системи от технологични модули ще бъдат преместени в новата сграда след нейното завършване в края на 2023 г. Тези апарати вече работят върху създаването на нови технологии, в които участват и студенти и докторанти, които дългосрочно развиват изследователския си потенциал.

Групата посети и друг партньор от Центъра по компетентност „Clean & Circle“ - Университета по архитектура, строителство и геодезия - катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите". Доцент Ирина Котова и доц. Галина Димова представиха модернизираните лаборатории и закупените уреди за оценка на вода и утайки и разработените кръгови решения във водния сектор.

 

1
Групова снимка пред сградата на Биологически факултет на СУ
2
Проф. Топалова презентира проект Clean & Circle
3
Гостите от Европейската комисия
4
Доц. Димова представя обновената лаборатория и новозакупените апарати
5
Д-р Росица Нешкова демонстрира новия апарат OmniLog
6
Гл. ас. д-р Михаела Белухова демонстрира новия конфокален лазерен микроскоп